Ülemiste City
Tallinna Tehnikaülikool

Praktiline ringmajanduse rakendamine ettevõttes

Ringmajanduse praktiline rakendamine tugineb teoreetilisel mudelil, mis võimaldab samm sammult ettevõttel oma võimalusi kaardistada, rakendatavaid alternatiive hinnata ja võrrelda ning saada mõõdetav sisend muudatusteks.

Mida koolitusel õpid?

Kursuse läbinud õppur:
● tunneb ja oskab selgitada ringmajanduse põhimõtteid ja termineid;
● tunneb peamisi Euroopa Liidu ja Eesti vastavateemalisi strateegiaid ning nende rakenduse ulatust;
● selgitab ringmajanduslike ärimudelite hindamise mudeleid ning analüüsi töövahendeid, mida tootmis- ja teenindusettevõtted saavad kasutada;
● sõnastab ja toob välja peamised ringmajanduse võimalused ja kitsaskohad ettevõtete ja toodete arenduses ja innovatsioonis oma valitud sektoris;
● oskab kasutada allikaid ja süstematiseerida uusi ärimudeleid ja tehnoloogiaid, mida valitud sektori valitud väike- ja keskmise ettevõttes (SME) kasutada võiks;
● tunneb ärimudeli hindamise ja võimaliku mõjususe/ tasuvuse hindamise põhimõtteid.

Maht: 40 h (iseseisev töö 12 h)
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 18. jaanuar
Registreerimine: 11. jaanuar
Õppejõud
Ulrika Hurt (TalTech) (info)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad
  • 1. koolitus (18.01.2023 16:00-20:00)
  • 2. koolitus (25.01.2023 16:00-20:00)
  • 3. koolitus (01.02.2023 16:00-20:00)
  • 4. koolitus (08.02.2023 16:00-20:00)
  • 5. koolitus (15.02.2023 16:00-20:00)
  • 6. koolitus (22.02.2023 16:00-20:00)
  • 7. koolitus (08.03.2023 16:00-20:00)
  • 8. koolitus (15.03.2023 16:00-20:00)
Õppevorm
Auditoorne
Hindamine

Hindamine toimub kursuse jooksul toimuvate tunni- ja nädalaülesannete ning kahe grupitöö pinnalt. Hindamiskriteeriume tutvustatakse iga õppeülesande juures.
Kõik ülesanded tuleb sooritada. Iga ülesanne tuleb sooritada vähemalt 51% ulatuses.
Nõuded õppe lõpetamiseks (sh hindamismeetodid ja kriteeriumid) on konkreetsed ning kooskõlas õpiväljunditega.
Lävend positiivseks soorituseks on kõikide grupi- ja individuaalsete ülesannete sooritus.
Kursuse läbimiseks on vajalik vähemalt 80% kontakttundides osalemine kas auditooriumis või online vahendusel.

Kursuse kontakt
Riho Jürvetson ( riho.jurvetson@taltech.ee)
Veel samal teemal 11
Tartu
Tartu Ülikool
Andmepõhine riskijuhtimine
Maht
12 EAP (72 h auditoorset, 240 h iseseisvat tööd) h
Algus
01. veebruar 2023
Õppejõud
Ülle Pärl, Kertu Lääts, Maire Nurmet Oliver L . . .
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Tehnikaülikool
Ettevõtlus
Maht
288 h
Algus
30. jaanuar 2023
Õppejõud
Tutvu kavaga TalTech veebilehel.
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Tartu
Tartu Ülikool
Ettevõtte rahandus
Maht
15 EAP (90 h auditoorset, 300 h iseseisvat tööd) h
Algus
01. veebruar 2023
Õppejõud
Priit Sander, Mark Kantšukov, Indrek Jakobson
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Finantsanalüüs ja ärirahandus
Maht
30 h
Algus
03. märts 2023
Õppejõud
Boriss Aleksandrov
Keel
Vene keeles
Tartu
Tartu Ülikool
Hägusate andmete analüüs majanduses ja äri ...
Maht
12 EAP (36 h auditoorset, 240 h iseseisvat tööd) h
Algus
02. detsember 2023
Õppejõud
Kadri Ukrainski, Oleksandr Dorokhov
Keel
Inglise keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Tehnikaülikool
Kaug- ja hübriidtöö jaoks vajalike üldosku ...
Maht
0 h
Algus
01. veebruar 2023
Õppejõud
Liina Randmann (TalTech)
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tartu
Tartu Ülikool
Riigihangete korraldamine
Maht
12 EAP (32 auditoorset, 280 iseseisva töö tundi) h
Algus
13. veebruar 2023
Õppejõud
Kristiina Tõnnisson, Mari Ann Simovart, Kadri . . .
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Recorded seminar
Ülemiste City seminar
What´s new in Future City Science - Urban ...
Maht
2 h
Algus
määramata
Õppejõud
Jenni Partanen, Kofoworola Modupe Osunkoya, R . . .
Keel
Inglise keeles
Recorded seminar
Ülemiste City seminar
WNinFCS: Urban Dynamics
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
prof. Jenni Partanen, Olli Jakonen, Kalle Kil . . .
Keel
Inglise keeles
Tallinn
Tallinna Tehnikaülikool
Äriprotsessid digiühiskonnas
Maht
192 h
Algus
30. jaanuar 2023
Õppejõud
Tutvu kavaga TalTech veebilehel.
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Tehnikaülikool
Äriühingu omaniku meistriklass
Maht
72 h
Algus
30. jaanuar 2023
Õppejõud
Tutvu kavaga TalTech veebilehel.
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA