Ülemiste City
Tartu Ülikool

Andmepõhine riskijuhtimine

 • Andmepõhise riskijuhtimise mikrokraad on sündinud tihedas koostöös audiitorfirmadega ja teiste praktikutega ning seetõttu oleme kindlad, et pakub teadmisi valdkondades, mis on olulised tänapäeva konkurentsikeskkonnas konkureerimiseks ja arenguks.
 • Õppeprotsessi on kaasatud nii praktikud kui ka eriala teadlased.
 • Õppeprotsessi integreeritakse kaasaegsed digivõimalused ja -vahendid. 
 • Õppeainetesse on kombineeritud erinevate valdkondade teemad ja teadmised, mis võimaldab eluliselt ja kompleksselt läheneda organisatsioonide probleemidele.
 • Õppeprotsessis analüüsitakse reaalseid juhtumeid, sh on võimalik analüüsida põhjalikult õppija enda organisatsiooni ja leida lahendusi selle probleemidele.
 • Programmi läbimine võimaldab koos kaaslastega süsteemselt ja põhjalikult analüüsida protsesside erinevaid tahke ning avastada küsimusi ja leida vastuseid, mille olemasolust seni polnud aimu. 

Mikrokraad on mõeldud eelkõige organisatsioonide juhtidele ja spetsialistidele, kes soovivad paremini kasutada (finants)andmeid riskide juhtimiseks ja organisatsiooni arendamiseks. Samuti finantsjuhte ja raamatupidajaid, kes soovivad panustada organisatsiooni juhtimisse riskide ja äriprotsesside analüüsil ning juhtkonna andmepõhiste otsuste toetajatena.

Registreerimisinfo.

Programmile registreerumine toimub motivatsioonikirja alusel.

Vastuvõtu eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning vähemalt 5 aastane töökogemus.

Motivatsioonikirja nõuded:
Motivatsioonikiri sisestada kursusele registreerumisel väljale "täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega".
Motivatsioonikirjas palun vastake järgmisele küsimustele:
1) Milline on teie eelnev haridus?
2) Milline on teie töökogemus?
3) Miks soovite õppida sellel täiendõppekursusel?

Loe rohkem TÜ mikrokraadide kohta SIIT.

Mida koolitusel õpid?

Andmepõhise riskijuhtimise mikrokraadi läbinud õppija: 

 • tunneb erinevaid riskijuhtimise ja – analüüsi meetodeid  ja vahendeid;
 • oskab anda hinnangut ettevõtte majandustegevuse jätkusuutlikkusele ning edastada seda infot juhtimisotsusteks;
 •  omab süsteemset ülevaadet ressursikasutuse juhtimise kaasaegsetest vahenditest ja trendidest;
 • oskab määratleda erinevate detailsusastmega äriprotsesse, kasutades kaasaegseid andmete kogumise ja modelleerimise tehnikaid;
 • oskab analüüsida kulude kujunemist ja mõjureid ettevõtte väärtusahelas.
Maht: 12 EAP (72 h auditoorset, 240 h iseseisvat tööd) h
Tasulisi kohti: 5 (1590€)
Keel: eesti keeles
Algus: 01. veebruar
Registreerimine: 22. jaanuar 2023
Õppejõud
Ülle Pärl, Kertu Lääts, Maire Nurmet Oliver Lukason, Toomas Saarsen
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

Programm koosneb 3 õppeainest: 2 ainet kevadsemestril 2023, 1 aine (riskide juhtimine) sügissemestril 2023. Õppetöö toimub koos kaasaegse majanduse magistriõppega - kevadsemestril on õppesessioonid kavandatud N-L:

 • 9.-11. ja 16.-18. veebruaril.
 • 2.-4. ja 16.-18. märtsil.
 • 30. märtsil - 1. aprillil.
 • 13.-15. ja 27.-29. aprillil.
 • 11.-13. ja 25.-27. mail.
 • 8.-10. juunil.

Õppetöö konkreetsed toimumisajad pannakse õppeinfosüsteemi 2. detsembriks.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Vastavalt ainete läbimise tingimustele. Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja edukalt läbida 100% ained kogumahuga 12 EAP.

Kursuse kontakt
Kersti Kurri (kersti.kurri@ut.ee)

AVASTA