Ülemiste City
Tartu Ülikool

Ettevõtluse mikrokraad

Mikrokraadi raames keskendutakse äriidee loomise, selle arendamise ja rakendamise protsessile ning jõutakse äri- ja finantseerimisplaanini. Põhiprotsessi etappe läbides käsitletakse ettevõtluse idee arendamise ja juhtimise teemat ka laiemalt, samuti kuidas paremini turundada ning kuidas siseneda rahvusvahelisele turule.

Mikrokraad sobib neile, kes soovivad alustada oma ettevõttega või on juba alustanud ja soovivad saada lisateadmisi ning -oskuseid, kuidas paremini tegutseda Eesti turul, aga ka muutuda rahvusvaheliseks ettevõtteks.

Vastuvõtu eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning motivatsioonikirja esitamine.


Lühikese motivatsioonikirja palume sisestada kursusele registreerumisel väljale "täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega". Palun tooge seal välja oma hariduslik ja tööalane taust ning lühike põhjendus, miks soovite programmis osaleda.
Kui olete eelnevad õpingud lõpetanud väljaspool Tartu Ülikooli, siis on vajalik esitada haridust tõendav dokument, mille palume saata aadressil kersti.kurri@ut.ee hiljemalt 22. jaanuariks 2023.
Vastuvõtuotsus tehakse hiljemalt 25. jaanuaril 2023.

Loe rohkem Tartu Ülikooli mikrokraadide kohta SIIT.

Mida koolitusel õpid?

Mikrokraadi läbinu:

 • oskab välja arendada ja juhtida terviklikku ettevõtlusprotsessi ideest kuni toote või teenuse prototüübini;
 • oskab rakendada omandatud teadmisi ettevõtte loomiseks, ettevõtte juhtimiseks ja arendamiseks;
 • tunneb piirkonna ja globaalse majanduskeskkonna arengutrende ning oskab oma ideed/ettevõtet positsioneerida globaalsete turgude ja trendide konteksti;
 • suudab töötada nii üksi kui ka meeskonnaliikmena;
 • teab ja oskab valida idee elluviimiseks sobivaid strateegiaid, ärimudeleid (nt tehnoloogiafirma, globaliseerumine);
 • oskab analüüsida ja rakendada organisatsiooni tööd lähtuvalt teoreetilistest teadmistest organisatsiooniteooriast, teadmusjuhtimisest ja eestvedamisest;
 • oskab rakendada kasvu(väike)firma finantsstrateegiat, otsida ja leida rahastust, pidada juhtimisarvestust ning juhtida finantse, oskab ennetada finantsriske;
 • tunneb äri- ja finantseerimisplaani põhimõtteid ja oskab koostada oma ettevõttele äri- ja finantseerimisplaani;
 • orienteerub ettevõtlus- ja teadus- ning innovatsioonipoliitikas ja oskab neid rakendada, orienteerub ettevõtluse ökosüsteemis ja toetusmeetmetes ning teab sektoraalseid eripärasid;
 • suudab valmistada idee ette välisturule viimiseks ja selle sinna viia.
Maht: 15 EAP (56 h auditoorset, 24 h praktikat, 310 h iseseisvat tööd) h
Tasulisi kohti: 5 (2000€)
Keel: eesti keeles
Algus: 01. veebruar
Registreerimine: 22. jaanuar 2023
Õppejõud
Mervi Raudsaar, Priit Sander, Indrek Jakobson, Kaire Vahejõe, Kristian Pentus
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

Õppetöö toimub 2022/2023. õppeaasta kevadsemestril ja 2023/2024. õppeaasta sügissemestril ning koosneb neljast õppeainest:

 • Alustava ettevõtte rahastamine (3 EAP).
 • Praktiline väikeettevõtlus (6 EAP).
 • Startup ettevõtete rahvusvahelistumine (3 EAP).
 • Startup ettevõtte turunduse praktika (3 EAP).

Täpsem toimumiste ajakava lisatakse detsembris. 

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Mikrokraadi läbimise eelduseks on kõigi nelja aine läbimine positiivse tulemusega ja äriplaani kaitsmine.

Kursuse kontakt
Kersti Kurri (kersti.kurri@ut.ee)
Veel samal teemal 6
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Andmebaasid ja SQL
Maht
36 h
Algus
03. november 2023
Õppejõud
Alexey Sirotkin
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Avalik esinemine
Maht
16 h
Algus
08. oktoober 2023
Õppejõud
Janek Tuttar
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Hindamine ja palgakorraldus
Maht
30 h
Algus
07. oktoober 2023
Õppejõud
Evert Kraav
Keel
Eesti keeles
Online
Vilnius University of Applied Sciences
Introduction to Public Speaking and Storytelling
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Aušra Turčinskaitė - Balčiūnienė
Keel
Inglise keeles
Mikrokraadiprogramm
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Kvaliteet erinevates valdkondades
Maht
16 h
Algus
07. oktoober 2023
Õppejõud
Katriin Visnapuu
Keel
Eesti keeles
Online
Vilnius University of Applied Sciences
Personal creativity system: challenges, ri ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Valdas Dambrava
Keel
Inglise keeles
Mikrokraadiprogramm

AVASTA