Ülemiste City
Tartu Ülikool

Tarkvaraarenduse alused ja tarkvaraprojektide juhtimine

Digilahenduste kasutamine ja nende pidev uuendamine on muutunud kaasaegse ettevõtte igapäevase töö osaks. Mikrokraadiprogrammi  eesmärk on anda õppijatele süvendatud teadmisi ja oskusi IKT projektijuhtimisest, mida nad saavad oma ettevõtte töös praktiliselt kasutada. Kursus hõlmab projekti- ja meeskonnajuhtimise ning ettevõtluse infosüsteemide alaseid teadmisi ja oskusi, annab ettekujutuse programmeerimisest Microsoft toodete baasil ning sisaldab mahukat praktikaosa.

Tarkvaraarenduse aluste ja tarkvaraprojektide juhtimise mikrokraadiprogramm sobib keskastme juhtidele ja spetsialistidele, kelle töös on olulisel kohal tarkvaralahenduste kasutamine ja juurutamine. Samuti võib programm sobida kõigile, kes vajab tööalaselt tarkvaraarenduse alaseid teadmisi ja oskusi. Osalemiseks on vajalikud igapäevatarkvara kogenud kasutaja tasandi oskused.

SihtgruppKeskastmejuhid, -spetsialistid ja teised huvilised, kes vajavad tööalaselt tarkvaraarenduse alaseid teadmisi ja oskusi. Programm on mõeldud informaatikaalase hariduseta õppijatele.

EesmärkAnda õppijatele süvendatud teadmised ja oskused IKT rakendamisvõimalustest ettevõtte igapäeva töös. Arendada õppijates arusaama tarkvaraarendamis tsüklist ning esmast arusaama ja oksust programmeerimisvaldkonnas.

Mida koolitusel õpid?

Programmi läbinu:

1) mõistab infosüsteemide rolli kaasaegses organisatsioonis;
2) teab organisatsiooni põhiprotsesse toetavate infosüsteemide põhilisi tüüpe ja nende üldist toimimisloogikat;
3) analüüsib infosüsteemide tüüpide peamisi funktsioone ja oskab määratleda infosüsteemide eesmärke
4) tunneb infosüsteemi arendusprojekti läbiviimist: projekti etappe ning etappidega seotud tegevusi ja rolle;
5) tunneb põhilisi andmetüüpe ja -struktuure (täis- ja ujukomarvud, tõeväärtused, sõned, järjendid jne) ning oskab kasutada vastavaid standardoperatsioone;
6) kasutab põhilisi programmeerimiskonstruktsioone: muutuja, avaldis, omistuslause, tingimuslause, tsükkel, alamprogramm, rekursioon, andmevahetus kasutaja ja failidega;
7) loob lihtsamale ülesandele vastava algoritmi, koostades ja korrektselt vormistades lahendusprogrammi. Testib, silub, muudab, täiendab ja arendab programmi edasi;
8)teab kuidas juhtida tarkvaraprojekti;
9) oskab teostada tarkvaraanalüüsi ja -projekteerimist;
10) teab meeskonnatöö põhimõtteid ning meeskonnajuhtimisega seotud protsesse.

Maht: 24 EAP (96 auditoorset õpet, 156 h praktikat, 372 iseseisva töö tundi) h
Tasulisi kohti: 5 (1440€)
Keel: eesti ja inglise keeles
Algus: 01. veebruar
Registreerimine: 22. jaanuar
Õppejõud
Larissa Merkulova, MA; Andre Sääsk, BA; Maria Žukova, MA; Chen-Wan Lin, PhD
Toimumiskoht
Narva
Toimumisajad

Mikrokraadiprogramm toimub päevaõppe tunniplaani alusel ja aegadel veebis. Tunniplaan täpsustatakse detsembris.
Mikrokraadiprogramm sisaldab järgmisi kursuseid:
SVNC.00.097 Infosüsteemid ettevõtjale (6 EAP) Larissa Merkulova, MA
SVNC.00.054 Programmeerimine (6 EAP) Andre Sääsk, BA
SVNC.00.197 Tarkvaraprojekti ja projektimeeskonna juhtimine (6 EAP) Maria Žukova, MA (Business Information Technology ehk eesti keeles äriinfo tehnoloogiad)
SVNC.00.184 Projektipraktika infotehnoloogias (6 EAP), Chen-Wan Lin, PhD

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Mikrokraadiprogrammi läbimiseks tuleb osaleda auditoorses töös ja läbida positiivsele tulemusele kõik programmis sisalduvad kursused

Kursuse kontakt
Viktoria Tsventarnaja (viktoria.tsventarnaja@ut.ee)
Veel samal teemal 7
Online
Tartu Ülikool
Computer Programming
Maht
6 EAP - 32 h of practical classes, 124 h of independent work h
Algus
06. veebruar 2023
Õppejõud
Reimo Palm
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Veebikoolitus
Tartu Ülikool
Digitaalne maailmapilt
Maht
6 EAP - 32 tundi loenguid, 124 tundi iseseisvat tööd h
Algus
06. veebruar 2023
Õppejõud
Jaak Vilo
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
koordineerija Regina Erlenheim
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
Coordinator Regina Erlenheim
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Narva
Tartu Ülikool
Tarkvara kvaliteedikontrolli spetsialist
Maht
17 EAP (448 h auditoorset õpet) h
Algus
01. veebruar 2023
Õppejõud
Chen-Wan Lin, PhD; Daria Chukhlebova, MA; Fai . . .
Keel
Inglise keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Haapsalu
Tallinna Ülikool
Toodete ja nende pakendite kavandamine ja ...
Maht
26 h
Algus
22. veebruar 2023
Õppejõud
Gina Metssalu
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Курсы Excel для продвинутых пользователей
Maht
256 h
Algus
13. veebruar 2023
Õppejõud
Svetlana Trofimova
Keel
Vene keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA