Ülemiste City
Tartu Ülikool

Tarkvaraarenduse alused ja tarkvaraprojektide juhtimine

Digilahenduste kasutamine ja nende pidev uuendamine on muutunud kaasaegse ettevõtte igapäevase töö osaks. Mikrokraadiprogrammi  eesmärk on anda õppijatele süvendatud teadmisi ja oskusi IKT projektijuhtimisest, mida nad saavad oma ettevõtte töös praktiliselt kasutada. Kursus hõlmab projekti- ja meeskonnajuhtimise ning ettevõtluse infosüsteemide alaseid teadmisi ja oskusi, annab ettekujutuse programmeerimisest Microsoft toodete baasil ning sisaldab mahukat praktikaosa.

Tarkvaraarenduse aluste ja tarkvaraprojektide juhtimise mikrokraadiprogramm sobib keskastme juhtidele ja spetsialistidele, kelle töös on olulisel kohal tarkvaralahenduste kasutamine ja juurutamine. Samuti võib programm sobida kõigile, kes vajab tööalaselt tarkvaraarenduse alaseid teadmisi ja oskusi. Osalemiseks on vajalikud igapäevatarkvara kogenud kasutaja tasandi oskused.

SihtgruppKeskastmejuhid, -spetsialistid ja teised huvilised, kes vajavad tööalaselt tarkvaraarenduse alaseid teadmisi ja oskusi. Programm on mõeldud informaatikaalase hariduseta õppijatele.

EesmärkAnda õppijatele süvendatud teadmised ja oskused IKT rakendamisvõimalustest ettevõtte igapäeva töös. Arendada õppijates arusaama tarkvaraarendamis tsüklist ning esmast arusaama ja oksust programmeerimisvaldkonnas.

Mida koolitusel õpid?

Programmi läbinu:

1) mõistab infosüsteemide rolli kaasaegses organisatsioonis;
2) teab organisatsiooni põhiprotsesse toetavate infosüsteemide põhilisi tüüpe ja nende üldist toimimisloogikat;
3) analüüsib infosüsteemide tüüpide peamisi funktsioone ja oskab määratleda infosüsteemide eesmärke
4) tunneb infosüsteemi arendusprojekti läbiviimist: projekti etappe ning etappidega seotud tegevusi ja rolle;
5) tunneb põhilisi andmetüüpe ja -struktuure (täis- ja ujukomarvud, tõeväärtused, sõned, järjendid jne) ning oskab kasutada vastavaid standardoperatsioone;
6) kasutab põhilisi programmeerimiskonstruktsioone: muutuja, avaldis, omistuslause, tingimuslause, tsükkel, alamprogramm, rekursioon, andmevahetus kasutaja ja failidega;
7) loob lihtsamale ülesandele vastava algoritmi, koostades ja korrektselt vormistades lahendusprogrammi. Testib, silub, muudab, täiendab ja arendab programmi edasi;
8)teab kuidas juhtida tarkvaraprojekti;
9) oskab teostada tarkvaraanalüüsi ja -projekteerimist;
10) teab meeskonnatöö põhimõtteid ning meeskonnajuhtimisega seotud protsesse.

Maht: 24 EAP (96 auditoorset õpet, 156 h praktikat, 372 iseseisva töö tundi) h
Tasulisi kohti: 5 (1440€)
Keel: eesti ja inglise keeles
Algus: 01. veebruar
Registreerimine: 22. jaanuar 2023
Õppejõud
Larissa Merkulova, MA; Andre Sääsk, BA; Maria Žukova, MA; Chen-Wan Lin, PhD
Toimumiskoht
Narva
Toimumisajad

Mikrokraadiprogramm toimub päevaõppe tunniplaani alusel ja aegadel veebis. Tunniplaan täpsustatakse detsembris.
Mikrokraadiprogramm sisaldab järgmisi kursuseid:
SVNC.00.097 Infosüsteemid ettevõtjale (6 EAP) Larissa Merkulova, MA
SVNC.00.054 Programmeerimine (6 EAP) Andre Sääsk, BA
SVNC.00.197 Tarkvaraprojekti ja projektimeeskonna juhtimine (6 EAP) Maria Žukova, MA (Business Information Technology ehk eesti keeles äriinfo tehnoloogiad)
SVNC.00.184 Projektipraktika infotehnoloogias (6 EAP), Chen-Wan Lin, PhD

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Mikrokraadiprogrammi läbimiseks tuleb osaleda auditoorses töös ja läbida positiivsele tulemusele kõik programmis sisalduvad kursused

Kursuse kontakt
Viktoria Tsventarnaja (viktoria.tsventarnaja@ut.ee)
Veel samal teemal 18
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
11th Annual Conference of Entrepreneurship ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Johannes Tralla, AI Katie
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
A Deployment of Artificial Intelligence an ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Zdenka Konecna, Kari Joensen, Jan Budik
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
AI Augmented Medical Technology
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Wan-Jou She
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
AI in Higher Education: Perceptions and Ex ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Merilyn Meristo, Ene Alas
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
AI-Driven 3D Modeling for Advanced Robotic ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Rijeka Sven Maričić, Dominik Zganec
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Artificial Intelligence and the Developmen ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Andrus Pedai
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Vilnius University of Applied Sciences
Basics of MS Excel: common functions and t ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Karolis Visockas
Keel
Inglise keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Building the Next Generation e-Government ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Ott Velsberg
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Case Study on Possibilities of Implementat ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Henrijs Kaļķis, Svetlana Kocerova,Zenija Roja
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Creativity in the Age of Artificial Intelligence
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Jaan Aru
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
koordineerija Regina Erlenheim
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
Coordinator Regina Erlenheim
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
How AI is Disrupting Commercial Real Estate
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Karen Burns
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Human-AI Collaboration: Bot-ification and Beyond
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Mari-Klara Stein
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Infoturbe mõõtmisest
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Mari Seeba
Keel
Eesti keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
Insights from experimental studies into hu ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Christa Tigerstedt
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Large Language Models (LLMs) And the Art o ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Timo Nevalainen
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
The Role of AI in Demand-side Energy Manag ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Ahmet Köse
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA