Ülemiste City
Tartu Ülikool

Tarkvara kvaliteedikontrolli spetsialist

Eesmärk: Anda õppijatele teoreetilised teadmised ja praktilised oskused tarkvara projekteerimise, testimise, kvaliteedi tagamise ja arenduse metoodikates.

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad leida tööd testijana, kvaliteedikontrolli spetsialistina, on ITst huvitatud ega ole arendajad.

Sisu:

Tarkvara tehnika 3 EAP
Tarkvara testimine 4 EAP
Tarkvara projektide juhtimine 5 EAP
Infosüsteemide analüüs ja projekteerimine 5 EAP

Mida koolitusel õpid?

Programmi läbinu:

 • Kirjeldab kaasaegseid süsteemide analüüsi ja disaini lähenemisi ning infosüsteemi väljavalimiseks ja planeerimiseks vajalikke samme.
 • Iseloomustab erinevaid infosüsteemide tüüpe ja tarkvara allikaid.
 • Kasutab andmevoo diagramme kui infosüsteemi analüüsi vahendeid.
 • Koostab infosüsteemi arendamise tasuvusanalüüsi ning hindab investeeringuväärtuse muutumist ajas.
 • Leiab infosüsteemi arendamise käigus sobivad viisid kasutajanõuete määramiseks.
 • Teab erinevaid tarkvaraarenduse protsesse ja tarkvara elutsükli etappe.
 • Loob tarkvaraarenduse skeeme CASE-vahendit kasutades.
 • Arvestab tarkvara testimise sotsiaalsete aspektidega.
 • Valib ja rakendab konkreetsele tarkvaraprojektile sobivaid testimise tehnikaid.
 • Kasutab efektiivseid tehnikaid konfliktide lahendamiseks tarkvara testimise keskkonnas.
 • Loob ja põhjendab tarkvara testimise plaani, mis võtab mitmekülgselt uurimisele tarkvara kvaliteedi.
 • Teab projektijuhtimise põhimõisteid.
 • Planeerib IT projekti ettevõtte kui terviku vaatest.
 • Juhib ja viib projekti käigus läbi riskianalüüsi.
 • Kirjeldab projekti erinevaid etappe ja kontrollib tööde täitmist projekti jooksul.
 • Hindab projekti tegelikku seisu ning reageerib õigeaegselt ja adekvaatselt projekti ohustavatele situatsioonidele.
 • Dokumenteerib projekti.
Maht: 17 EAP (448 h auditoorset õpet) h
Tasulisi kohti: 5 (1020€)
Keel: inglise keeles
Algus: 01. veebruar
Registreerimine: 22. jaanuar 2023
Õppejõud
Chen-Wan Lin, PhD; Daria Chukhlebova, MA; Faisal Ahmed, PhD
Toimumiskoht
Narva
Toimumisajad

Mikrokraadiprogramm toimub päevaõppe tunniplaani alusel ja aegadel veebis. Tunniplaan täpsustatakse detsembris.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Nõuetekohaselt sooritatud iseseisvad tööd.

Kursuse kontakt
Viktoria Tsventarnaja (viktoria.tsventarnaja@ut.ee)
Veel samal teemal 18
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
11th Annual Conference of Entrepreneurship ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Johannes Tralla, AI Katie
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
A Deployment of Artificial Intelligence an ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Zdenka Konecna, Kari Joensen, Jan Budik
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
AI Augmented Medical Technology
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Wan-Jou She
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
AI in Higher Education: Perceptions and Ex ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Merilyn Meristo, Ene Alas
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
AI-Driven 3D Modeling for Advanced Robotic ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Rijeka Sven Maričić, Dominik Zganec
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Artificial Intelligence and the Developmen ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Andrus Pedai
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Vilnius University of Applied Sciences
Basics of MS Excel: common functions and t ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Karolis Visockas
Keel
Inglise keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Building the Next Generation e-Government ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Ott Velsberg
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Case Study on Possibilities of Implementat ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Henrijs Kaļķis, Svetlana Kocerova,Zenija Roja
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Creativity in the Age of Artificial Intelligence
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Jaan Aru
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
koordineerija Regina Erlenheim
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
Coordinator Regina Erlenheim
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
How AI is Disrupting Commercial Real Estate
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Karen Burns
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Human-AI Collaboration: Bot-ification and Beyond
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Mari-Klara Stein
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Infoturbe mõõtmisest
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Mari Seeba
Keel
Eesti keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
Insights from experimental studies into hu ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Christa Tigerstedt
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Large Language Models (LLMs) And the Art o ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Timo Nevalainen
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
The Role of AI in Demand-side Energy Manag ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Ahmet Köse
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA