Ülemiste City
Tartu Ülikool

Tarkvara kvaliteedikontrolli spetsialist

Eesmärk: Anda õppijatele teoreetilised teadmised ja praktilised oskused tarkvara projekteerimise, testimise, kvaliteedi tagamise ja arenduse metoodikates.

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad leida tööd testijana, kvaliteedikontrolli spetsialistina, on ITst huvitatud ega ole arendajad.

Sisu:

Tarkvara tehnika 3 EAP
Tarkvara testimine 4 EAP
Tarkvara projektide juhtimine 5 EAP
Infosüsteemide analüüs ja projekteerimine 5 EAP

Mida koolitusel õpid?

Programmi läbinu:

 • Kirjeldab kaasaegseid süsteemide analüüsi ja disaini lähenemisi ning infosüsteemi väljavalimiseks ja planeerimiseks vajalikke samme.
 • Iseloomustab erinevaid infosüsteemide tüüpe ja tarkvara allikaid.
 • Kasutab andmevoo diagramme kui infosüsteemi analüüsi vahendeid.
 • Koostab infosüsteemi arendamise tasuvusanalüüsi ning hindab investeeringuväärtuse muutumist ajas.
 • Leiab infosüsteemi arendamise käigus sobivad viisid kasutajanõuete määramiseks.
 • Teab erinevaid tarkvaraarenduse protsesse ja tarkvara elutsükli etappe.
 • Loob tarkvaraarenduse skeeme CASE-vahendit kasutades.
 • Arvestab tarkvara testimise sotsiaalsete aspektidega.
 • Valib ja rakendab konkreetsele tarkvaraprojektile sobivaid testimise tehnikaid.
 • Kasutab efektiivseid tehnikaid konfliktide lahendamiseks tarkvara testimise keskkonnas.
 • Loob ja põhjendab tarkvara testimise plaani, mis võtab mitmekülgselt uurimisele tarkvara kvaliteedi.
 • Teab projektijuhtimise põhimõisteid.
 • Planeerib IT projekti ettevõtte kui terviku vaatest.
 • Juhib ja viib projekti käigus läbi riskianalüüsi.
 • Kirjeldab projekti erinevaid etappe ja kontrollib tööde täitmist projekti jooksul.
 • Hindab projekti tegelikku seisu ning reageerib õigeaegselt ja adekvaatselt projekti ohustavatele situatsioonidele.
 • Dokumenteerib projekti.
Maht: 17 EAP (448 h auditoorset õpet) h
Tasulisi kohti: 5 (1020€)
Keel: inglise keeles
Algus: 01. veebruar
Registreerimine: 22. jaanuar
Õppejõud
Chen-Wan Lin, PhD; Daria Chukhlebova, MA; Faisal Ahmed, PhD
Toimumiskoht
Narva
Toimumisajad

Mikrokraadiprogramm toimub päevaõppe tunniplaani alusel ja aegadel veebis. Tunniplaan täpsustatakse detsembris.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Nõuetekohaselt sooritatud iseseisvad tööd.

Kursuse kontakt
Viktoria Tsventarnaja (viktoria.tsventarnaja@ut.ee)
Veel samal teemal 7
Online
Tartu Ülikool
Computer Programming
Maht
6 EAP - 32 h of practical classes, 124 h of independent work h
Algus
06. veebruar 2023
Õppejõud
Reimo Palm
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Veebikoolitus
Tartu Ülikool
Digitaalne maailmapilt
Maht
6 EAP - 32 tundi loenguid, 124 tundi iseseisvat tööd h
Algus
06. veebruar 2023
Õppejõud
Jaak Vilo
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
koordineerija Regina Erlenheim
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
Coordinator Regina Erlenheim
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Narva
Tartu Ülikool
Tarkvaraarenduse alused ja tarkvaraprojekt ...
Maht
24 EAP (96 auditoorset õpet, 156 h praktikat, 372 iseseisva töö tundi) h
Algus
01. veebruar 2023
Õppejõud
Larissa Merkulova, MA; Andre Sääsk, BA; Maria . . .
Keel
Eesti ja inglise keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Haapsalu
Tallinna Ülikool
Toodete ja nende pakendite kavandamine ja ...
Maht
26 h
Algus
22. veebruar 2023
Õppejõud
Gina Metssalu
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Курсы Excel для продвинутых пользователей
Maht
256 h
Algus
13. veebruar 2023
Õppejõud
Svetlana Trofimova
Keel
Vene keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA