Ülemiste City
Tartu Ülikool

Ettevõtluse õigusõpe

Mikrokraadiprogrammi eesmärgiks on arendada oma kompetentsi ettevõtlusega seotud õiguslikes tuumikvaldkondades nagu lepinguõigus, intellektuaalne omand ja innovatsioon.

Mikrokraadiprogrammi sihtrühm on ettevõtlusega seotud huvilised, kes soovivad uuendada või süvendada oma teadmisi ettevõtluseks vajalikes õigusvaldkondades.

 

Programmis läbitakse järgmised õppeained:

 • Lepinguõigus ettevõtjatele (6 EAP)
 • Innovaatilise ettevõtluse alused (6 EAP)
 • Intellektuaalse omandi õigus ettevõtjatele (6 EAP)

 

Loe rohkem Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammide kohta SIIT.

Mida koolitusel õpid?

Programmi läbinud õppija:

 • mõistab lepingute tähtsust;
 • oskab ette valmistada lepingute sõlmimist, pidada läbirääkimisi ja korraldada lepingute administreerimist, mõistab digitehnoloogia vahendusel lepingute sõlmimise mehhanismi;
 • oskab valida kohaseid tagatisi ja finantseerimisvõimalusi;
 • oskab analüüsida lepingute sõlmimisega seotud riske;
 • analüüsib kaasaegseid ettevõtlusprotsesse ja nende juhtimise spetsiifikat ettevõttes/organisatsioonis/ühiskonnas;
 • analüüsib ja kavandab ettevõttele sobivaid ärimudeleid ja ettevõtte (juriidilist) vormi;
 • orienteerub ettevõtlusega seotud põhimõistetes;
 • mõistab intellektuaalse omandi süsteemi olemust ning selle loogikat ettevõtluse edendamisel;
 • eristab intellektuaalse omandi liike (autoriõigus, autoriõigusega kaasnevad õigused, tööstusomand) ning nende oskab valida sobiva liigi oma ärilise teadmuse kaitsmisel;
 • orienteerub intellektuaalse omandi lepingute ja õiguskaitse baasküsimustes;
 • omab teadmisi praktiliste kaasuste lahendamisel.
Maht: 18 EAP (76 auditoorset, 392 iseseisva tö h
Tasulisi kohti: 5 (2000€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 22. jaanuar
Õppejõud
Irene Kull; Aleksei Kelli; Tõnis Mets (info info info)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Mikrokraadiprogrammi "Ettevõtluse õigusõpe" õppetöö toimub kevadsemestril 2022/2023. õppeaastal Tallinnas.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Lõpetamise nõuded on kirjeldatud õppeinfosüsteemis õppeaine versioonides.

Kursuse kontakt
Aive Suik (aive.suik@ut.ee)
Veel samal teemal 3
Tallinn
Tartu Ülikool
Andmekaitse
Maht
3 EAP - 20 h loenguid, 58 h iseseisvat tööd h
Algus
06. veebruar 2023
Õppejõud
Maris Juha
Keel
Eesti keeles
Veebikoolitus
Tartu Ülikool
Sissejuhatus laste õiguste kaitsesse
Maht
3 EAP - 78 h
Algus
06. veebruar 2023
Õppejõud
Katre Luhamaa
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tartu Ülikool
Sissejuhatus sotsioloogiasse
Maht
3 EAP - 16 h loenguid, 8 h seminare, 54 h iseseisvat tööd h
Algus
06. veebruar 2023
Õppejõud
Anna Markina
Keel
Eesti keeles

AVASTA