Ülemiste City
Tartu Ülikool

Digitaalne maailmapilt

Aines antakse ülevaade digitaalsete (0/1) tehnoloogiate põhiolemusest ning nende arengu loogikast ja kasutusvõimalustest. Aine on ülevaateaine kõikide erialade kõikidele tudengitele.

Aine eesmärk on anda kõikide erialade tudengitele ülevaade digitehnoloogiate tööpõhimõtetest, seletada lihtsas keeles ja näidete abil selle toimimise aluseid. Peale aine läbimist on tudengil valmidus planeerida enda edasisi vajalikke aineid ja mõtestada lahti digipöörde mõju ja uusi võimalusi enda eriala kontekstis.

Kursuse kodulehekülg: https://courses.cs.ut.ee/2022/digit/spring.

Mida koolitusel õpid?
Aine läbinud üliõpilane:
- mõistab digitaalsete lahenduste olemust, seoseid, selle üha kiirenevat arengut;
- tunneb ära olulisemad IT terminid ja teab nende tähendusi ning seoseid;
- oskab hinnata digitaalse jalajälje mahtu;
- teeb vahet ideel, algoritmil, programmil ja töötaval tehnoloogial;
- teeb vahet andmetel ja andmebaasil, tarkvaralahenduste kihtidel;
- oskab eristada tehnoloogia abstraktsiooni tasemeid (näiteks füüsiline, loogiline, mitmed eri rakenduskihid) ja valida endale sobiva taseme;
- saab aru arvutite, Interneti ja telekommunikatsioonitehnoloogiate toimimisest kasutaja ja mittespetsialisti tasemel ning kirjeldada IKT võimalusi enda eriala vaatest;
- oskab elementaarsel viisil selgitada IT maailma põhitõdesid nagu informatsioon, andmed, andmebaas, algoritm, programm, arvutivõrk, päring, andmeturve, jt;
- saab aru küberturvalisuse vajadusest ja oskab end kaitsta;
- oskab vestelda IKT lahenduste äritehnoloogiliste võimaluste üle;
- oskab sõnastada digipöörde võimalusi enda erialal;
- on motiveeritud, huvitatud ja positiivselt meelestatud digitaalse maailma võimaluste suhtes.
Maht: 6 EAP - 32 tundi loenguid, 124 tundi iseseisvat tööd h (iseseisev töö 124 h)
Tasulisi kohti: 100 (480€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 22. jaanuar 2023
Õppejõud
Jaak Vilo (Bioinformaatika professor Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis, kelle peamised uurimissuunad on seotud bioloogia- ja terviseandmete uurimisega. Doktorikraadi arvutiteaduses omandas ta Helsingi Ülikoolis. Ta on Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik ja Valgetähe teenetemärgi kavaler. info)
Toimumiskoht
Veebikoolitus
Toimumisajad

Tegemist on veebikursusega, kuid on võimalik osaleda ka kontakttundides Tartus, Delta hoones (Narva mnt 18).

Igal nädalal on üks kogunemine, neljapäeviti kell 16-18 Deltas (Narva mnt 18, Tartu), auditooriumis 2004Seal käiakse samu teemasid üle, vastatakse küsimustele, tehakse näiteid ja demosid, aidatakse osalejaid. See füüsiline kogunemine ei ole kohustuslik, kuid võimaldab interaktsiooni õppejõudude ja assistentidega.

Õppevorm
veebiõpe
Hindamine

* Eksam - lõputöö (40 punkti), mis koosneb järgmistest osadest:
- essee enda eriala kontekstis, sh digipöörde võimaluste ja vajaduste lahti mõttestamine;
- põhjalik tagasiside aine teemade ja oma eriala seostest;
- oma edasiste digipädevuste kasvatamise tööplaan.
Eksami hindest tuleb saavutada vähemalt 50%.
* Kontrolltöö - testide eest saadud punktid (kuni 60% aine lõpphindest).

Kursuse kontakt
Jaanika Seli (jaanika.seli@ut.ee)
Veel samal teemal 18
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
11th Annual Conference of Entrepreneurship ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Johannes Tralla, AI Katie
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
A Deployment of Artificial Intelligence an ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Zdenka Konecna, Kari Joensen, Jan Budik
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
AI Augmented Medical Technology
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Wan-Jou She
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
AI in Higher Education: Perceptions and Ex ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Merilyn Meristo, Ene Alas
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
AI-Driven 3D Modeling for Advanced Robotic ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Rijeka Sven Maričić, Dominik Zganec
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Artificial Intelligence and the Developmen ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Andrus Pedai
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Building the Next Generation e-Government ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Ott Velsberg
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Case Study on Possibilities of Implementat ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Henrijs Kaļķis, Svetlana Kocerova,Zenija Roja
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Creativity in the Age of Artificial Intelligence
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Jaan Aru
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
Coordinator Regina Erlenheim
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
koordineerija Regina Erlenheim
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
How AI is Disrupting Commercial Real Estate
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Karen Burns
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Human-AI Collaboration: Bot-ification and Beyond
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Mari-Klara Stein
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Infoturbe mõõtmisest
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Mari Seeba
Keel
Eesti keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
Insights from experimental studies into hu ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Christa Tigerstedt
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Large Language Models (LLMs) And the Art o ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Timo Nevalainen
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Tehnikaülikool
Secure e-Governance (summer school)
Maht
40 h
Algus
05. august 2024
Õppejõud
Ingrid Pappel, PhD. Head of e-Governance Tech . . .
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
The Role of AI in Demand-side Energy Manag ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Ahmet Köse
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA