Ülemiste City
Tartu Ülikool

Digitaalne maailmapilt

Aines antakse ülevaade digitaalsete (0/1) tehnoloogiate põhiolemusest ning nende arengu loogikast ja kasutusvõimalustest. Aine on ülevaateaine kõikide erialade kõikidele tudengitele.

Aine eesmärk on anda kõikide erialade tudengitele ülevaade digitehnoloogiate tööpõhimõtetest, seletada lihtsas keeles ja näidete abil selle toimimise aluseid. Peale aine läbimist on tudengil valmidus planeerida enda edasisi vajalikke aineid ja mõtestada lahti digipöörde mõju ja uusi võimalusi enda eriala kontekstis.

Kursuse kodulehekülg: https://courses.cs.ut.ee/2022/digit/spring.

Mida koolitusel õpid?
Aine läbinud üliõpilane:
- mõistab digitaalsete lahenduste olemust, seoseid, selle üha kiirenevat arengut;
- tunneb ära olulisemad IT terminid ja teab nende tähendusi ning seoseid;
- oskab hinnata digitaalse jalajälje mahtu;
- teeb vahet ideel, algoritmil, programmil ja töötaval tehnoloogial;
- teeb vahet andmetel ja andmebaasil, tarkvaralahenduste kihtidel;
- oskab eristada tehnoloogia abstraktsiooni tasemeid (näiteks füüsiline, loogiline, mitmed eri rakenduskihid) ja valida endale sobiva taseme;
- saab aru arvutite, Interneti ja telekommunikatsioonitehnoloogiate toimimisest kasutaja ja mittespetsialisti tasemel ning kirjeldada IKT võimalusi enda eriala vaatest;
- oskab elementaarsel viisil selgitada IT maailma põhitõdesid nagu informatsioon, andmed, andmebaas, algoritm, programm, arvutivõrk, päring, andmeturve, jt;
- saab aru küberturvalisuse vajadusest ja oskab end kaitsta;
- oskab vestelda IKT lahenduste äritehnoloogiliste võimaluste üle;
- oskab sõnastada digipöörde võimalusi enda erialal;
- on motiveeritud, huvitatud ja positiivselt meelestatud digitaalse maailma võimaluste suhtes.
Maht: 6 EAP - 32 tundi loenguid, 124 tundi iseseisvat tööd h (iseseisev töö 124 h)
Tasulisi kohti: 100 (480€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 22. jaanuar
Õppejõud
Jaak Vilo (Bioinformaatika professor Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis, kelle peamised uurimissuunad on seotud bioloogia- ja terviseandmete uurimisega. Doktorikraadi arvutiteaduses omandas ta Helsingi Ülikoolis. Ta on Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik ja Valgetähe teenetemärgi kavaler. info)
Toimumiskoht
Veebikoolitus
Toimumisajad

Tegemist on veebikursusega, kuid on võimalik osaleda ka kontakttundides Tartus, Delta hoones (Narva mnt 18).

Igal nädalal on üks kogunemine, neljapäeviti kell 16-18 Deltas (Narva mnt 18, Tartu), auditooriumis 2004Seal käiakse samu teemasid üle, vastatakse küsimustele, tehakse näiteid ja demosid, aidatakse osalejaid. See füüsiline kogunemine ei ole kohustuslik, kuid võimaldab interaktsiooni õppejõudude ja assistentidega.

Õppevorm
veebiõpe
Hindamine

* Eksam - lõputöö (40 punkti), mis koosneb järgmistest osadest:
- essee enda eriala kontekstis, sh digipöörde võimaluste ja vajaduste lahti mõttestamine;
- põhjalik tagasiside aine teemade ja oma eriala seostest;
- oma edasiste digipädevuste kasvatamise tööplaan.
Eksami hindest tuleb saavutada vähemalt 50%.
* Kontrolltöö - testide eest saadud punktid (kuni 60% aine lõpphindest).

Kursuse kontakt
Jaanika Seli (jaanika.seli@ut.ee)
Veel samal teemal 3
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
koordineerija Regina Erlenheim
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
Coordinator Regina Erlenheim
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Veebikoolitus
Tartu Ülikool
Plokiahela tehnoloogia
Maht
0 h
Algus
21. aprill 2023
Õppejõud
Raimundas Matulevicius, Mubashar Iqbal.
Keel
Eesti ja inglise keeles

AVASTA