Ülemiste City
Tartu Ülikool

Religioon õhtumaises kultuuris

Aine tutvustab religiooni rolli õhtumaises kultuuris läbi kultuuriloolise (kunst, kirjandus, muusika jm), ajaloolise (kesksete ajaloosündmuste religioossed ja maailmavaatelised kontekstid), religioonisotsioloogilise (eri religioonide ja maailmavaadete dünaamika õhtumaises kultuuriruumis) perspektiivi.

Õppija omandab alusteadmised, mis on vajalikud nägemaks ja mõistmaks religiooni rolli õhtumaise kultuuri kujunemises ja tänases päevas.

Mida koolitusel õpid?

1. Õppija tunneb religiooni rolli Euroopa kultuuriloos ning seostab neid teadmisi laiema ajaloolise konteksti ja selle arenguga. Mõtestab religiooni mõju dünaamikat läänemaailmas.
2. Õppija mõistab Piibli mõju õhtumaise kultuuri ja ühiskonna arengule.
3. Õppija tunneb keskseid piiblilugusid, mis on kajastamist leidnud kunstis, kirjanduses, muusikas ja teaduses ning toob vastavaid näiteid.

Maht: 3 EAP - 2 h loenguid, 8 h praktikume, 68 h iseseisvat tööd h (iseseisev töö 68 h)
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 10 (120€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 06. veebruar
Õppejõud
Ain Riistan (1), Roland Karo (2) (1 - info 2 - info)
Toimumiskoht
Veebikoolitus
Toimumisajad

Kursus on läbitav täiesti veebipõhiselt. Lisaks sellele toiumuvad kord kuus auditoorsed tagasiside sessioonid, millel osalemine on vabatahtlik.
Loengud toimuvad Tartus, Jakobi 2 õppehoones teisipäeviti kell 16-18
- 7. veebruaril
- 7. märtsil
- 11. aprillil
- 9. mail

Õppevorm
veebiõpe, vabatahtlik põimõpe
Hindamine

Eksam, mille läbimiseks peab vähemalt 51% küsimustest olema õigesti vastatud. Hindamine: arvestatud/mittearvestatud.

Kursuse kontakt
Kaido Soom (kaido.soom@ut.ee)
Veel samal teemal 2
Veebikoolitus
Tallinna Ülikool
Eesti keele õigekiri
Maht
3 h
Algus
19. aprill 2023
Õppejõud
Helin Kask
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Ülikool
Värvikommunikatsioon ja -psühholoogia
Maht
6 h
Algus
12. aprill 2023
Õppejõud
TLÜ lingvistika ja tõlketeaduse dotsent Mari . . .
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA