Ülemiste City
Tartu Ülikool

Andmekaitse

Kursuse eesmärgik son anda andmekaitseõiguse baasteadmised ning juhtida tähelepanu praktikas eksisteerivatele kitsaskohtadele. Kursusel käsitletakse teooriat käsikäes praktiliste kaasuste ja näidetega. Kursuse läbimine annab õpilasele vajaliku baasi edasiseks süvendatud uurimistööks või andmekaitsespetsialisti väljaõppeks. Kuivõrd isikuandmed on kõikjal, on andmekaitseõiguse baasteadmised kasulikud pea igas valdkonnas, ent kindlasti vajalikud tulevases õigusloometöös ning avaliku sektori andmetöötluse korraldamisel.

Loe rohkem TÜ ÕISist.

Mida koolitusel õpid?
Õppeaine läbinud üliõpilane:
- teab, mis õigusaktid andmekaitset reguleerivad ning millele need kohalduvad;
- teab, kust leida teemakohaseid materjale;
- mõistab andmekaitse seost põhiõigustega ning põhiõiguse riive tingimusi;
- tunneb EL andmekaitseõiguse mõisteid, põhimõtteid ja isikuandmete töötlemise põhilisi reegleid ning oskab IKÜMit ning isikuandmete kaitse seadust rakendada kaasuste lahendamisel.
Maht: 3 EAP - 20 h loenguid, 58 h iseseisvat tööd h
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 4 (267€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 05. veebruar
Õppejõud
Maris Juha (õigusteaduskonna õppeülesande täitja, varasem Andmekaitse Inspektsiooni peajurist ja järelevalvejuht)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Loengud toimuvad aadressil Kaarli 3, Tallinn, kell 18.00-20.00
* R 10. märts
* N 16. märts
* N 30. märts
* N 6. aprill
* N 13. aprill
* N 20. aprill
* R 5. mai kell 14.45-16.15
* R 12. mai kell 14.45-16.15
* N 18. mai kell 16.30-18.00
* N 25. mai kell 16.30-18.00
* N 1. juuni kell 15.00-17.00 (eksam)
N 8. juuni kell 15.00-17.00 (eksam)
* N 15. juuni kell 15.00-17.00 (korduseksam)

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

30% lõpphindest saadakse 3 loengutevahelise Moodles korraldatud testi eest.
70% lõpphindest annab eksam, mille sisuks on praktilist laadi ülesannete lahendamine (kaasus, andmekaitsetingimuste kontroll, õigusnormi analüüs).

3 iseseisvat tööd testi vormis antakse Moodles loengute vahelisel ajal. Iga test annab 10% lõpphindest, kokku 30% lõpphindest. Testid on toimunud loengu ja kohustusliku kirjanduse põhjal.

See, milliste loengute vahel test toimub, on märgitud Moodles andmekaitse kursuse juures teemade kirjelduses. Samuti on Moodles testi tegemise täpsed tingimused.

Eksamile lubamise eeldus on, et testid on positiivselt sooritatud. Iga testi eest on võimalik saada 10 punkti. Testi positiivseks sooritamiseks on vajalik minimaalselt 5 punkti.

Kursuse kontakt
Merle Ojasalu (merle.ojasalu@ut.ee)
Veel samal teemal 2
Tallinn
Tartu Ülikool
Kinnisvaraõigus
Maht
120 h
Algus
04. mai 2023
Õppejõud
Merle Eamets
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tartu Ülikool
Majandusõigus I, II
Maht
234 h
Algus
04. mai 2023
Õppejõud
Merle Eamets ja Raja Õnnik
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA