Ülemiste City
Tartu Ülikool

Sissejuhatus sotsioloogiasse

Aine eesmärgiks on anda õigusteaduskonna üliõpilastele teadmised sotsioloogiast kui teadusharust ja selle panusest sotsiaalse reaalsuse arusaamisele.

Loe rohkem TÜ ÕISist.

Mida koolitusel õpid?
Aine läbinud üliõpilane:
- omab üldist ettekujutust sotsioloogilistest mõistetest;
- oskab kriitiliselt analüüsida ühiskonnas toimuvad protsesse läbi sotsioloogia vaatenurka;
- seostab õpitu oma varasema elu- ning õpikogemusega.
Maht: 3 EAP - 16 h loenguid, 8 h seminare, 54 h iseseisvat tööd h
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 5 (267€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 05. veebruar
Õppejõud
Anna Markina (õigusteaduskonna kriminoloogia teadur ja valdkonna tippekspert, info)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Õppetöö toimub aadressil Kaarli 3, Tallinn järgmistel aegadel:

* L, 18. veebruar kell 14.45-18.00
* L, 18. märts kell 9.00-12.15
* L, 15. aprill kell 13.00-16.15
* T, 16. mai kell 18.00-19.30 (eksam)
* E 22. mai kell 18.00-19.30 (eksam)
* E, 5. juuni kell 18.00-19.30 (korduseksam)

Õppevorm
põimõpe
Hindamine
* Rühmatööna läbiviidud uuringutulemuste suuline esitlus ja Moodle keskkonda üleslaetud esitluse slslaidid. Hindamine skaalal arvestatud-mitte arvestatud. Arvestatud esitlus annab 40% lõpphindest
* Kirjalik lõpphindamine - valikvastustega test, Annab 60% lõpphindest.
Kursuse kontakt
Merle Ojasalu (merle.ojasalu@ut.ee)
Veel samal teemal 2
Tallinn
Tartu Ülikool
Kinnisvaraõigus
Maht
120 h
Algus
04. mai 2023
Õppejõud
Merle Eamets
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tartu Ülikool
Majandusõigus I, II
Maht
234 h
Algus
04. mai 2023
Õppejõud
Merle Eamets ja Raja Õnnik
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA