Ülemiste City
Tartu Ülikool

Sissejuhatus laste õiguste kaitsesse

Aine eesmärgiks on uurida laste õiguste kaitse peamisi rahvusvahelisi ja siseriiklike instrumente ning analüüsida nende rakendamist.
Kursusel käsitletakse lapse rahvusvaheliselt ning siseriiklikult tagatud õiguste teooriat ja rakenduspraktikat. Õppeaine üldeesmärgiks on anda baasteadmised:
- lapse õiguste teoreetilisest rahvusvahelisõiguslikust raamistikust;
- peamistest rahvusvahelistest lapse õiguse standarditest ning lapse õiguste kaitse mehhanismidest;
- Lapse õiguste üldpõhimõtetest ning nende rakendamisest Eesti õiguskorras.
Loe rohkem TÜ ÕISist.
Mida koolitusel õpid?

Tudengid tunnevad rahvusvahelist lapse õiguste kaitse süsteemi ning selle toimimist ning mõistavad laste õiguste siseriiklikku rakendamisloogikat. Tudengid tunnevad ja oskavad orienteeruda valdkonnas olulisemates õigusaktides ja kohtupraktikas ning oskavad analüüsida praktilise kaasuse puhul rakendatavaid lapse õiguste põhimõtteid.

Maht: 3 EAP - 78 h
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 4 (267€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 05. veebruar
Õppejõud
Katre Luhamaa (õigusteaduskonna Euroopa õiguse ja rahvusvahelise õiguse lektor, teaduskonna asedirektor õppe alal, laste õiguste alane koolitaja info)
Toimumiskoht
Veebikoolitus
Toimumisajad

Kursus toimub veebis.

Õppevorm
veebiõpe
Hindamine

Iga kahe nädala perioodiks antakse õppijatele individuaalsed või rühmatööd. Juhised iseseisvateks töödeks on leitavad Moodles. Iseseisvate tööde liigid on järgmised.
1. Kaasuste kokkuvõtted - õppija annab ette antud küsimuste alusel ülevaate loetud kohtulahendist.
2. Materjalide pinnalt küsimuse formuleerimine ning arutlemine formuleerib lugemismaterjalide pinnal küsimuse ja vastab õppejõu ja kolleegide küsimustele Moodle foorumis.
3. Kohtuvaatluse raporti koostamine, soovi korral kahe kaasõppija raporti hindamine. Kohtuvaatluse juhend on Moodles.
4. Rühmatööna ette antud küsimustiku järgi kehtiva õiguse analüüsimine.

Kirjalilkul avatud materjalidega Moodle internetikeskkonnas toimuval eksamil tuleb vastata kahele küsimusele.
a) Essee annab kokku 10 punkti (st 50% hindest). Sellest 1 punkti annab töö vormistus, 1 punkti töö struktuur, 1 punkti korrektselt kasutatud ja viidatud allikad. 6 punkti jagunevad erinevate essee alaküsimuste peale, 1 punkt tuleb selgetest ja arusaadavatest järeldustest.
b) Kaasus annab 10 punkti, mis moodustab eksamihindest 50%. Sellest 1 punkti annab töö vormistus ja struktuur, 1 punkti korrektselt kasutatud ja viidatud allikad. 1 punkti annavad ajakohased õigusnormid, 1 punkti asjakohased kohtulahendid. 5 punkti tulevad igakülgsest ja põhjalikust analüüsist, 1 punkt tuleb selgetest ja arusaadavatest järeldustest.

Kursuse kontakt
Aive Suik (aive.suik@ut.ee)
Veel samal teemal 2
Tallinn
Tartu Ülikool
Kinnisvaraõigus
Maht
120 h
Algus
04. mai 2023
Õppejõud
Merle Eamets
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tartu Ülikool
Majandusõigus I, II
Maht
234 h
Algus
04. mai 2023
Õppejõud
Merle Eamets ja Raja Õnnik
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA