Ülemiste City
Tartu Ülikool

Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia

Antakse ülevaade isiksuseteooriatest ja grupisuhetest. Seminarides viiakse läbi isiksuse uurimise teste ja kuulatakse ning arutatakse läbi üliõpilaste poolt koostatud ettekanded.

Mida koolitusel õpid?
PÄDEVUSED:
- oskab orienteeruda isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogiaalases kirjanduses;
- suudab läbi viia isiksuse uurimise teste;
- orienteerub erinevates isiksuseteooriates;
- oskab kasutada omandatud teadmisi.
Maht: 3 EAP - 18 h loenguid, 3 h praktikume, 3 h seminare, 54 h iseseisvat tööd h
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 5 (120€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 06. veebruar
Õppejõud
Kalle Küttis (Lõpetanud TÜ-s koolipsühholoogia, lugenud psühholoogia kursust 27 aastat Viljandi Kultuuriakadeemias ja Mainori Kõrgkoolis ning koolipsühholoogia täienduskoolituse kursusi Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis. Töötanud õpetajana, koolidirektorina,  maavanemana, HTM-i üldhariduse asekantslerina.)
Toimumiskoht
Viljandi
Toimumisajad

Loengud toimuvad Viljandis aadressil Posti 1.


* 8. veebruar 16.15 - 19.30
* 15. veebruaril 16.15 - 19.30
* 22. veebruaril 16.15 - 19.30 (seminar)
* 1. märtsil 16.15 - 19.30 (praktikum)
* 8. märtsil 16.15 - 19.30
* 15. märtsil 16.15 - 19.30 (loeng ja eksam)

Loengud toimuvad vajaduse korral Moodle's BBB-s, milles õppejõud teavitab õppetöö käigus.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine
Lõpphindamise skaala:
eristav (A, B, C, D, E, F, mi).
Lõpphinde kujunemine:
- ettekanne koos kaitsmisega +1 testihindele,
- iseseisvad tööd -1 kui tööd tegemata,
- eksam (elektrooniline valikvastustega test).
Eksam toimub Moodle'is elektroonilise valikvastustega testina.
Kursuse kontakt
Tiia Kampus (tiia.kampus@ut.ee)

AVASTA