Ülemiste City
Tallinna Majanduskool

Raamatupidamise algkursus

Kursusele on oodatud kõik, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega, aga puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamise valdkonnaga.

Kursuse eesmärgiks on anda Sulle teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast, et suudaksid kajastada dokumentide alusel majandusüksuse lihtsamaid, igapäevase rutiinse äritegevuse käigus toimunud majandussündmusi. 

Kursus on oma iseloomult väga praktiline ning kõike õpitut kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega nii koolitusel kui iseseisvalt. 

Mida koolitusel õpid?

Moodul 1. Majanduskeskkond ja õigusruum:

- mõistab majandusüksuse toimimist mikro- ja makrotasandil;
- tunneb äriühingu, mittetulundusühingu asutamise õiguslikke aluseid;
- rakendab statistilisi meetodeid rahandussituatsioonide lahendamisel ning analüüsimisel kasutades tööks MS Exceli programmi;

Moodul 2. Finantsarvestus:
- järgib raamatupidaja kutse-eetika koodeksit ja on teadlik oma tööalasest vastutusest ning arvestab sellega otsuste tegemisel;
- korraldab majandusüksuse raamatupidamist lähtudes kehtivast seadusandlusest ja raamatupidamise sise-eeskirjast;
- kajastab dokumentide alusel majandusüksuse lihtsamaid, igapäevase rutiinse äritegevuse käigus toimunud majandussündmusi;
- kajastab dokumentide alusel majandusüksuse lihtsamaid, igapäevase rutiinse äritegevuse käigus toimunud majandussündmusi kasutades selleks majandustarkvara;

Moodul 3. Maksuarvestus:
- mõistab eesti maksusüsteemi ning maksumaksja õigusi ja kohustusi;
- kogub ja süstematiseerib maksuarvestuseks andmeid, arvestab maksud ja maksed ning võrdleb nende vastavust õigusaktidega;
- vajadusel suhtleb maksuhalduriga, teostab vajalikke registreeringuid maksuhalduri registrites.

Maht: 240 h (iseseisev töö 540 h)
Tasulisi kohti: 12 (980€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 23. jaanuar
Õppejõud
Jelena Aasma, Kristel Bankier, Marje Pihl, Hille Raud (info)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Koolitus algab 06.02.2023 ja toimub esmaspäevast neljapäevani õhtuti kell 17.15 – 20.30 Tallinna Majanduskoolis (A.H.Tammsaare tee 147)

Õppevorm
õhtune
Hindamine

Teemasid hinnatakse mitteeristavalt. Teema hinne kujuneb kõikide ettenähtud suuliste ja kirjalike tööde sooritamisel positiivsele tulemusele.
Kohustuslik osavõtt 70% kontaktõppe tundidest.

Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse, kui õppija on saavutanud õpiväljundid lävendi tasemel ja sooritanud selleks ettenähtud hindamisülesanded.
Kui õpinguid ei täideta nõutud mahus, väljastatakse õppijale soovi korral tõend selle mahu kohta, mis tal tehtud/sooritatud on.

Kursuse kontakt
Tiina Agukas (tiina.agukas@tmk.edu.ee)
Veel samal teemal 4
Kazimieras Simonavičius University
ICA ADVANCED CERTIFICATE IN BUSINESS COMPLIANCE
Maht
9 h
Algus
03. august 2024
Õppejõud
The International Compliance Association
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Kazimieras Simonavičius University
ICA PROFESSIONAL POSTGRADUATE DIPLOMA IN G ...
Maht
36 h
Algus
03. aprill 2023
Õppejõud
The International Compliance Association
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tartu Ülikool
Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes
Maht
130 h
Algus
04. mai 2023
Õppejõud
Katri Tomson ja Maarja Lehemets
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tartu Ülikool
Riigihanke planeerimine ja -menetlus
Maht
120 h
Algus
04. mai 2023
Õppejõud
Maire Vaske
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA