Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Inglise keel C1

Kursuse eesmärgiks on keeleoskuse tõstmine ja ettevalmistus Cambridge English: Advanced eksami sooritamiseks.

Rohkem infot: https://www.tlu.ee/keelekursused

Mida koolitusel õpid?

- saab aru pikematest tekstidest isegi siis kui see pole selgelt liigendatud ja seosed on esitatud kaudselt või vihjamisi;
- saab aru pikkadest ja keerulistest tekstidest, nii olustikulistest kui ka kirjanduslikest, erialastest artiklitest ja pikematest tehnilistest juhenditest;
- oskab end mõistetavaks teha ladusalt ja spontaanselt, käsutades keelt paindlikult ja tulemuslikult nii ühiskondlikel kui ka tööalastel eesmärkidel;
- oskab keerulisi teemasid täpselt ja üksikasjalikult kirjeldada, välja tuua alateemad ja olulisemad punktid ning teha kokkuvõtet;
- oskab ennast väljendada selges, hästi liigendatud tekstis, avaldades oma arvamust vajaliku põhjalikkusega;
- oskab kirjutada kirja, esseed või aruannet keerukal teemal ja esile tõsta olulisemat;
- oskab lugejast lähtuvalt kohandada oma stiili.

Maht: 50 h (iseseisev töö 54 h)
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 14 (450€)
Keel: inglise keeles
Algus: 13. veebruar
Registreerimine: 06. veebruar
Õppejõud
Eha Mängel
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub esmaspäeviti ja kolmapäeviti (13.02.-10.05.2023) kell 16:30-18.00 Tallinna Ülikoolis ruumis S-327.

Õppevorm
Kontaktõpe
Hindamine

Koolituse läbimisel täismahus (50 auditoorset lähiõppe tundi + 54 tundi iseseisvat tööd) väljastatakse Tallinna Ülikooli tunnistus.

Kursuse kontakt
Kerli Haas (kerli.haas@tlu.ee)
Veel samal teemal 2
Veebikoolitus
Tallinna Ülikool
Eesti keele õigekiri
Maht
3 h
Algus
19. aprill 2023
Õppejõud
Helin Kask
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Ülikool
Värvikommunikatsioon ja -psühholoogia
Maht
6 h
Algus
12. aprill 2023
Õppejõud
TLÜ lingvistika ja tõlketeaduse dotsent Mari . . .
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA