Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Inglise keel B2

Kursuse eesmärgiks on keeleoskuse tõstmine ja ettevalmistus Cambridge English: First eksamiks.

Rohkem infot siin: https://www.tlu.ee/keelekursused

Mida koolitusel õpid?

- saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul ka keerukamatest nüanssidest;
- saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, kus autorid väljendavad kindlaid seisukohti või vaatenurki;
- oskab vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on võimalik;
- saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada;
- oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste endale huvi pakkuvas teemaderingis;
- oskab kirjutada kirja, esseed, aruannet ja referaati, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti;
- oskab kasutada keerukamaid keelestruktuure.

Maht: 50 h (iseseisev töö 54 h)
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 14 (450€)
Keel: inglise keeles
Algus: 13. veebruar
Registreerimine: 06. veebruar
Õppejõud
Ege Viil
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub esmaspäeviti ja neljapäeviti (13.02.-22.05.2023) kell 16.30-18.00 Tallinn Ülikoolis ruumis S-327.

Õppevorm
Kontaktõpe
Hindamine

Koolituse läbimisel täismahus (50 auditoorset lähiõppe tundi + 54 tundi iseseisvat tööd) väljastatakse Tallinna Ülikooli tunnistus.

Kursuse kontakt
Kerli Haas (kerli.haas@tlu.ee)
Veel samal teemal 2
Veebikoolitus
Tallinna Ülikool
Eesti keele õigekiri
Maht
3 h
Algus
19. aprill 2023
Õppejõud
Helin Kask
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Ülikool
Värvikommunikatsioon ja -psühholoogia
Maht
6 h
Algus
12. aprill 2023
Õppejõud
TLÜ lingvistika ja tõlketeaduse dotsent Mari . . .
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA