Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Töö võtteplatsil: filmiplatsi valgusassistent

Mikrokraadiprogramm "Töö võtteplatsil: filmiplatsi valgusassistent" on üks 2022/23. õa kevadsemestril käivitatavatest TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi filmivaldkonna mikrokraadiprogrammidest. Kokku alustab kevad- ja sügissemestril kuus õpperühma, mis keskenduvad erinevatele filmikunsti erialale. Alustavad õppekavad pakuvad võimalust saada algteadmised tööks võtteplatsil esialgu erinevate ametite assistentide või nende abidena, kust edasise õppimise ja töökogemuse lisandudes on võimalik edasi liikuda. 

Programm "Töö võtteplatsil: filmiplatsi valgusassistent" annab ülevaate filmi valgustusmeeskonna tööst ning tutvustab valgusmeistri ning tema assistendi töö sisu ja põhimõtteid. Õpe algab 2022/23. õa kevasemestril sissejuhatavate kursustega, mille edukaimad läbijad saavad võimaluse osaleda erialasel praktikal suveperioodil ning jätkata erialaspetsiifilist õpet uue õppeaasta sügissemestril. Sissejuhatavad kursused läbitakse koos teiste filmivaldkonna mikrokraadide õppijatega.

Ootame õppima filmivaldkonnas töötavaid või sellest huvitatud inimesi, kellel on tulevikus soov töötada filmi valgusmeistri, valgusassistendi või neid toetavate töötajatena. Programm sobib nii valdkonnas alustajatele kui neile, kes otsivad võimalusi ümber- ja täiendõppeks. Nt need inimesed, kes on sarnasel ametikohal töötanud ning soovivad oma oskusi-teadmisi ka akadeemilisemas õhkkonnas kinnistada või inimesed, kellel on erialane ettevalmistus nt elektrikuna, kuid, kuid kes ei ole siiani filmivaldkonnas kaasa löönud.

Mida koolitusel õpid?

Õppe läbinud osaleja on:

  • omandanud esmased pädevused tööks võtteplatsil, sh tunneb võtteplatsil töötava meeskonna ülesehitust, osakondade tööülesandeid, valdab erialasõnavara eesti ja inglise keeles);
  • teab ja järgib ohutusnõudeid võtteplatsil, oskab anda esmaabi;
  • on saanud praktikas ja Valgusassistendi töötoas esmase kogemuse tööst võtteplatsil;
  • teab valgusassistendi töö põhimõtteid, erinevaid rolle ja valgusosakonna olulisust filmi valmimisel.
Maht: 176 h
Tasulisi kohti: 5 (1980€)
Keel: eesti keeles
Algus: 01. aprill
Registreerimine: 21. aprill
Õppejõud
Tallinna Ülikooli BFMi õppejõud
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Õpe algab aprillis. Sügissemestril õpitakse koos tasemeõppe õpperühmaga, mis tähendab seda, et õpe toimub päevaõppe rühma tunniplaani alusel. Täpsem info SIIN.

Õppevorm
mikrokraadiõpe
Hindamine

Mikrokraadiprogrammi läbimisel väljastatakse osalejale tunnistus.

Kursuse kontakt
Erik Mikkus (erik.mikkus@tlu.ee)

AVASTA