Ülemiste City
Tartu Ülikool

Turismiteenuste disain ja arendus

Kursuse eesmärgiks on disainida etteantud partnerettevõtte, -organisatsiooni, -sihtkoha kaasuse põhjal turismiteenus või -toode, mis lähtub teenusedisaini ja arendusprojekti koostamise põhimõtetest, kasutaja ja turismiettevõtte või -sihtkoha vajadustest ning turismivaldkonna suundumustest. Arendada loovat mõtlemist, meeskonna- ja uurimistöö oskuseid ning erialase terminoloogia kasutamist.

Mida koolitusel õpid?

1. Mõistab turismitoote, teenusedisaini protsessi ja arendusprojektide koostamise teoreetilisi käsitlusi.
2. Kasutab teenusedisaini protsessis info esitamisel erinevaid visualiseerimise tehnikaid.
3. Suhtleb organisatsiooni huvirühmade esindajatega teenusedisaini protsessi erinevates etappides vajaliku info kogumiseks.
4. Analüüsib ja rakendab kogutud infot disainiprotsessi erinevates etappides.
5. Kavandab turismiteenuse või -toote arendusprojekti.
6. Koostab ettepanekud väljatöötatud turismiteenuse või -toote arendamiseks, tuginedes kasutaja kogemusele.

Maht: 5 EAP - 24 h loenguid, 26 h parktikume, 8 h seminare, 72 h iseseisvat tööd h
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 1 (300€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 05. veebruar 2023
Õppejõud
Marit Piirman (TÜ Pärnu kolledži turismiosakonna turismiteenuste nooremlektor, MBA (teenuste disain ja juhtimine))
Toimumiskoht
Pärnu
Toimumisajad

E, 6. veebruar 13:15-17:00 (loeng)
N, 9. veebruar 09:00-13:00 (loeng)
N, 16. veebruar 09:30-19:00 (praktikum)
E, 6. märts 13:00-17:00 (praktikum)
E, 20. märts 09:00-13:00 (praktikum)
E, 27. märts 09:00-13:00 (praktikum)
K, 12. aprill 09:00-13:00 (seminar)
T, 18. aprill 09:00-13:00 (praktikum)
K, 3. mai 09:00-13:00 (praktikum)
E, 8. mai 13:00-17:00 (praktikum)
K, 17. mai 09:00-15:00 (praktikum)

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Eristav (A, B, C, D, E, F, mi).

Lõpphindamisele pääsemise tingimused.
* Teooria osa läbimine etteantud tähtajaks on eeldus aine kaasusega jätkamiseks.
* Kõigi aine hindamiseks olevate eeldustegevuste sooritamine.
* Kui üliõpilasel ei õnnestu mõjuval põhjusel mõnel kohtumisel osaleda, informeerib ta sellest õppejõudu ja meeskonna liikmeid ning pakub välja lahenduse puudutud kohtumise kompenseerimiseks.
* Turismiteenuse disaini ja arendamise meeskonna töös osalemine.
Kursuse kontakt
Kristel Teearu (kristel.teearu@ut.ee)

AVASTA