Ülemiste City
Tartu Ülikool

Sündmuskorraldus

Kursuse eesmärgid: õppija teab sündmusturismi mõju ja sündmuste planeerimise põhimõtteid, koostab kliendi ootustele vastava sündmuspakkumist ning osaleb sündmuse korraldamisel.

Kursuse teemad on järgmised.
Sündmused ja sündmusturism. Sündmuste liigid. Sündmusturismi tähtsus sihtkoha arengus. Trendid sündmuskorralduses. Sündmusi mõjutavad tegurid. Sündmusturismi sotsiaal-kultuuriline, keskkondlik ja majanduslik mõju. Sündmuskorraldusega seotud asjalised, sh korraldajad, külastajad, toetajad jne. sündmuskorralduses. Konverentsiturism. Sündmustoote komponendid. Sündmuse planeerimisprotsess. Riskid ja riskijuhtimine. Eelarve ja hinnakujundus sündmuste korraldamisel. Sündmuse hindamine. Sündmuspakkumise koostamine. Sündmuse elluviimine. Tegevuste ja sündmuse tulemuslikkuse analüüs. Sündmuskorralduse sõnavara eesti ja inglise keeles.

Loe rohkem TÜ ÕISist.

Mida koolitusel õpid?
Õppeaine läbimisel õppija:
1. teab sündmuskorralduse põhimõtteid, korraldusprotsessi, huvirühmasid, tegevusi ja mõjutegureid;
2. analüüsib sündmuste mõju sihtkohale;
3. planeerib ning koostab kliendi ootustele vastava sündmuspakkumist (sh eelarvet);
4. omandab praktilist sündmuskorralduse kogemust osaledes sündmuse korraldamisel.
Maht: 3 EAP - 12 h loenguid, 6 h praktikume, 2 h seminare, 58 h iseseisvat tööd h
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 1 (180€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 05. veebruar
Õppejõud
Tatjana Koor (EASi turismiarenduskeskuse tootespetsialist)
Toimumiskoht
Pärnu
Toimumisajad

L, 18. veebruar 09.30-13:00 (seminar)
L, 18. märts 09:30-13:00 (loeng)
R, 21. aprill 15:15-19:00 (praktikum)
L, 22. aprill 17:00-19:00 (loeng)
P, 23. aprill 09:30-13:00 (loeng)

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Õppeaines on kokku 5 iseseisvat tööd, millest 4 individuaalset tööd ja 1 kombineeritud lahendusega ehk individuaalne töö + rühmatöö):
1) Sündmusturu ja sündmuste mõju analüüs (individuaalne+rühmatöö, mitteeristav hindamine, 15punkti).
2) Sündmuse valimine ja kinnitamine (individuaalne töö, mitteeristav hindamine, 5 puntki).
3) Veebipõhine kontrolltöö (individuaalne töö, eristav hindamine, kuni 30 punkti, min lävend 10pt)
4) Sündmuse korraldamine (individuaalne töö, mitteeristav hindamine 20 punkti)
5) Sündmuse ja eneseanalüüs (individuaalne töö, eristav hindamine, 30 punkti, min lävend 10pt)
Täpsemad iseseisvate tööde sisujuhised on esitatud ainekava lisas ja Moodle's iga ülesande kirjelduses.

Kursuse kontakt
Kristel Teearu (kristel.teearu@ut.ee)

AVASTA