Ülemiste City
Tartu Ülikool

Spaaprotsesside juhtimine

Õppeaine eesmärgiks on anda õppijale terviklik ülevaade spaa kui ühe struktuuriüksuse igapäevaprotsessidest ning mõista ja mõtestada spaa töökorraldust organisatsiooni tervikliku toimimise kontekstis.

* Õppijad saavad baasteadmised protsesside juhtimisest, erinevatest spaatüüpidest, spaaprotsessidest ja töökorraldusest, samuti spaa seotusest ning koostööst teiste struktuuriüksustega.
* Tutvutakse erinevate spaatöötajate ametiprofiilidega, analüüsitakse ametijuhendit.
* Analüüsitakse kliendi liikumisteekonda spaas.
* Õppijatele antakse baasteadmised töökeskkonna ohutuse tagamise vajadusest ja põhimõtetest, koostatakse riskianalüüs.

Loe rohkem TÜ ÕISist.

Mida koolitusel õpid?

Kursuse läbinud õpilane:
1. teab protsesside juhtimise ja protsessijuhtimise põhialuseid, äriprotsesside omadusi;
2. tunneb spaa igapäevaseid tööprotsesse;
3. mõistab hügieeni- ja terviseohutuse nõudeid spaas;
4. analüüsib spaaettevõtte osakondadevahelist koostööd ja ettevõtte siseturundust;
5. analüüsib spaatöötaja ametijuhendit rakendades spaa tööprotsesside, hügieeni- ja terviseohutuse nõuete alaseid teadmisi ning lähtudes spaatöötaja tööülesannetest.

Maht: 5 EAP - 14 h loenguid, 16 h praktikume, 14 h seminare, 86 h iseseisvat tööd h
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 1 (300€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 05. veebruar 2023
Õppejõud
Margrit Kärp (TÜ Pärnu kolleži turismiosakonna spaamajanduse nooremlektor, MBA (teenuste disain ja juhtimine))
Toimumiskoht
Pärnu
Toimumisajad

E, 13. veebruar 14:45-16:15 (loeng)
K, 15. veebruar 09:00-13:00 (loeng)
K, 1. märts 13:00-17:00 (loeng)
T, 7. märts 13:00-17:00 (seminar)
K, 22. märts 09:00-15:00 (seminar)
E, 27. märts 13:00-17:00 (seminar)
T, 11. aprill 09:00-18:00 (praktikum)
E, 17. aprill 13:00-17:00 (seminar)
E, 8. mai 10:45-18:45 (seminar)

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Eristav hindamine (A, B, C, D, E, F, mi).

Kursuse kontakt
Kristel Teearu (kristel.teearu@ut.ee)

AVASTA