Ülemiste City
Tartu Ülikool

Majutusprotsesside juhtimine

Õpetusega taotletakse, et õppija mõistab ja analüüsib majutusettevõtte teenindus- ja tugiprotsesse ning erinevate protsesside rolli organisatsiooni toimimises ja juhtimises.

Kursusel käsitletavad teemad:

Majutusosakonna protsesside olemus, töö planeerimise ja korraldamise printsiibid. Külastaja klienditeekond hotellis ja protsesside juhtimine. Tööoperatsioonid vastuvõtus klienditeekonna erinevates etappides. Ülemüük. Kliendi turvalisuse tagamine ja kliendiinfo konfidentsiaalsus. Külastajate tagasiside. Väljaregistreerimine. Majutusettevõtte hinnapakkumise koostamine. Aruandluse koostamine. Kliendihaldussüsteem Hotellinx Cloud.

Loe rohkem TÜ ÕISist.

Mida koolitusel õpid?
Kursuse läbinud õppija:
* teab majutusettevõtte majutusprotsesside iseloomu ja jaotamist;
* mõistab külastaja klienditeekonna etappe ning nendega kaasnevaid tööprotsesse;
* sooritab vastuvõtuosakonna tööoperatsioone külastajatsükli erinevates etappides, sh kliendihaldussüsteemis;
* vormistab erinevaid majutusosakonna töös kasutatavaid dokumente ja aruandeid, sh kliendihaldussüsteemis;
* koostab majutusettevõtte hinnapakkumisi ja arveldab klientidega, sh kliendihaldussüsteemis.
Maht: 24 h (iseseisev töö 84 h)
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 1 (300€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 05. veebruar 2023
Õppejõud
Andra Piirsalu (Hotellijuht)
Toimumiskoht
Pärnu
Toimumisajad

N, 9. veebruar 09:00-13:00 (loeng)
T, 28. veebruar 13:00-17:00 (praktikum)
K, 1. märts 09:00-13:00 (praktikum)
R, 17. märts 09:00-13:00 (e-õpe)
K, 29. märts 10:45-14:45 (praktikum), 14:45-16:15 (kontrolltöö)
K, 5. aprill 13:00-17:00 (loeng)
N, 6. aprill 09:00-17:00 (e-õpe)
R, 21. aprill 09:00-13:00 (e-õpe)
T, 2. mai 09:00-17:00 (praktikum)

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Eristav hindamine (A, B, C, D, E, F, mi).


* Kirjalik töö - hinnapakkumise koostamine (20 p)

* Individuaalne veebipõhine kontrolltöö mõistete ja situatsioonide lahendamise peale (20 p)
* Praktiline vastuvõtutöö operatsioonide sooritamine kliendihaldusprogrammis (20 p)

Võlgnevuste likvideerimine toimub kokkuleppel õppejõududega õppekorralduse eeskirja kohaselt. Seminarist puudumisel tuleb sooritada seminaris tehtud tööd iseseisavalt ühe (1) nädala jooksul peale seminari toimumist.

Kursuse kontakt
Kristel Teearu (kristel.teearu@ut.ee)

AVASTA