Ülemiste City
Tartu Ülikool

Heaolu ja terviseturism

Kursuse eesmärgiks on anda õppijale järgmised teadmised. Õppija omandab arusaama ja põhiteadmised heaoluühiskonnast ja -majandusest, tunneb tervikliku heaolukontseptsiooni põhimõtteid ja oskab neid järgida isikliku heaolu ja ettevõtluse edendamisel.
Õppija tunneb terviseturismi vorme, -tooteid ja -teenuseid, mõistab terviseturistide ootusi, vajadusi ja soove ning oskab kasutada tervikliku heaolukontseptsiooni põhimõtteid terviseturismitoodete, -teenuste ja -sihtkohtade arendamisel.

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid.
Heaolu mõiste (welfare, wellbeing, wellness). Heaoluühiskond, -riik ja -majandus. Heaolu ja elukvaliteedi mõõtmise ja hindamise rahvusvahelised mudelid. Tervisekäsitlused. Tervikliku heaolu kontseptsioon. (the holistic wellness concept). Heaoludimensioonid ja -energia. Isikliku heaolu mõõtmine ja hindamine. Heaoluettevõtlus, -tooted ja -teenused.
Terviseturismi käsitlused, areng ja tulevikusuundumused. Terviseturismi raamistik ja alavormid: Ravi-, spaa- ja heaoluturism. Terviseturistide rühmitamine, ootused, vajadused ja soovid.. Terviseturismiasutused, -tooted, -teenused ja sihtkohad. Terviseturismi sihtkoha arendustegevuste planeerimine ja tegevsukava koostamine.
Loe rohkem TÜ ÕISist.
Mida koolitusel õpid?
Kursuse läbimisel õppija:
1. mõistab heaoluühiskonna ja -majanduse arengumõjureid ja avaldusvorme;
2. teab tervise ja heaolu mõiste käsitlusi (welfare, wellbeing, wellness);
3. tunneb tervikliku heaolukontseptsiooni (holistic wellness concept) põhimõtteid;
4. oskab kriitiliselt analüüsida isiklikku elustiili, heaolu mõjutegureid ja parendusvõimalusi;
5. oskab iseloomustada ning analüüsida heaolutooteid ja -teenuseid;
6. tunneb terviseturismi raamistikku ja alavorme;
7. oskab rühmitada terviseturiste ja kirjeldada nende ootusi, vajadusi, soove;
8. oskab kasutada tervikliku heaolukontseptsiooni põhimõtteid terviseturismitoodete, -teenuste ja -sihtkohtade arendamisel.
Maht: 24 h (iseseisev töö 66 h)
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 1 (240€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 05. veebruar 2023
Õppejõud
Heli Tooman (TÜ Pärnu kolledži turismiosakonna külalislektor 0,6 k, PhD (kasvatusteadused))
Toimumiskoht
Pärnu
Toimumisajad

E, 13. veebruar 10:45-14:45
N, 16. veebruar 13:00-17:00
T, 7. märts 09:00-13:00
T, 21. märts 09:00-13:00
T, 28. märts 09:00-13:00
E, 10. aprill 09:00-13:00
T, 11. aprill 09:00-18:00
T, 18. aprill 09:00-13:00
R, 12. mai 09:00-15:00

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Eristav hindamine (A, B, C, D, E, F, mi).

Aine lõpptulemuse saamise eeltingimusteks on:
* sooritatud on kõik ainekavas olevad seminarid (S1, S2, S3);
* sooritatud on praktiline õpe (P1, P2, P3);
* esitatud on aineprojekt (P4);
* kõik tööd vastavad juhendis toodud sisulistele nõuetele;
* kõik tööd vastavad Pärnu kolledži üliõpilastööde juhendile.

Kursuse kontakt
Kristel Teearu (kristel.teearu@ut.ee)

AVASTA