Ülemiste City
Tartu Ülikool

Sotsiaaltöö tervishoius

Loengukursuse eesmärk on anda osalejatele ülevaade kaasaaegse tervishoiu sotsiaaltöö interventsioonimeetoditest, praktilise töö aluseks olevatest teoreetilistest käsitlustest; arendada kursuslaste oskusi kliendi psühhosotsiaalsete, sotsiaalmajanduslike ja sotsiokultuuriliste vajaduste hindamiseks tervishoiu valdkonnas ning interdistsiplinaarses meeskonnas; samuti anda ülevaade sotsiaaltöötajate interventsioonivõimalustest rehabilitatsioonivaldkonnas.

Kursusel käsitletavad teemad.

Kaasaegsed tervishoiu sotsiaaltöö teoreetilised suunad ja sekkumismeetodid. Sotsiaaltöö erinevates tervishoiu valdkondades nagu esmatasandi meditsiin, aktiivravi, taastusravi, hooldusravi, palliatiivne ravi ja tervisekeskused. Tervishoiu sotsiaaltöös kasutatavad kliendi vajaduste hindamispõhimõtted, hindamismeetodid ning hindamisvahendid, mis on kasutatavad vastavalt töös laste, täiskasvanute, eakatega või terminaalselt haigetega. Erinevad rehabilitatsioonialase töö põhimõtted ja enim toetust leidnud teoreetilised lähenemised rehabilitatsioonis. Rehabilitatsioonisüsteemi korraldus Eestis, rehabilitatsioonimeeskondade töökorraldus, rehabilitatsiooniteenuste osutamine. Meeskonnatöö interdistsiplinaarses meeskonnas rehabilitatsiooni- ja tervishoiusfääris.

Loe rohkem TÜ ÕISist.

Mida koolitusel õpid?
Kursuse läbinud õppija:
1. teab sotsiaaltöö teoreetilisi käsitlusi, praktilise töö eripärasi ning eetilisi aspekte tervishoiu ja vaimse tervishoiu erinevates valdkondades ning rehabilitatsiooni valdkonnas;
2. teab koostöö võimalusi meditsiinispetsialistide ja meditsiini siduserialade spetsialistidega ning oskab neid rakendada;
3. omab oskusi töötada laste, noorte, täiskasvanute ja peredega erinevates tervishoiu valdkondades nagu esmatasandi tervishoid, aktiivravi, taastusravi, hooldusravi ning vaimne tervishoid ja oskusi tööks rehabilitatsiooni erinevates valdkondades;
4. teab kliendi vajaduste hindamise viise ja interventsioonivõimalusi rehabilitatsiooni valdkonnas.
Maht: 16 h (iseseisev töö 62 h)
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 1 (180€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 05. veebruar
Õppejõud
Olga Isand ( Psühhoterapeut)
Toimumiskoht
Pärnu
Toimumisajad

N, 16. veebruar 9:30-13:30
N, 16. märts 9:30-15:00
N, 20. aprill 9:30-13:00
N, 18. mai 13:30-15:00

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Eristav hindamine (A, B, C, D, E, F, mi).

Kursuse kontakt
Kristel Teearu (kristel.teearu@ut.ee)

AVASTA