Ülemiste City
Tartu Ülikool

Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni teooriad

Kursuse eesmärgiks on tutvustada erinevaid võimalusi inimeste toimetulekuprobleeme põhjustavate protsesside mõistmisel ja abi osutamisel.

Kursus võtab vaatluse alla järgmised teoreetilised mudelid, seletamaks inimeste/perede toimetulekuprobleemide tekkimist:
psühhodünaamiline, kriisinõustamine, ülesandekeskne, käitumuslik, kognitiivne, süsteemne, sotsiaalpsühholoogiline, humanistlik-eksistentsialistlik. Iga mudeli puhul on kõne all sellele iseloomulik abiandmise viis.

Loe rohkem TÜ ÕISist.

Mida koolitusel õpid?
Kursuse läbiminud õppija
1. nimetab olulisemate teoreetiliste mudelite tunnusideid;
2. analüüsib toimetulematust põhjustavaid tegureid konkreetse mudeli abil;
3. pakub võimalikke abimeetmeid seoses konkreetse juhtumiga ning iseloomustab nende võimalikku mõju;
4. kasutad erialatermineid suulises ja kirjalikus tekstis.
Maht: 16 h (iseseisev töö 62 h)
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 1 (180€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 05. veebruar
Õppejõud
Anu Aunapuu (info)
Toimumiskoht
Pärnu
Toimumisajad

N, 9. veebruar 13:30-17:00
K, 12. aprill 13:30-17:00
N, 13. aprill 13:30-17:00
K, 10. mai 13:30-17:00 (seminar)

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

* Kirjalikult koostatud ja seminaril tutvustatud ülevaade ühest juhuvaliku teel saadud teoreetilisest lähenemisest sotsiaalvaldkonnas.
* Osalemine aruteludes, asjakohaste küsimuste esitamine kaasõppijatele.
* Loengutes osalemine vähemalt 75%.
* Ühe iseseisva kirjaliku töö õigeaegne esitamine ja sellest seminariettekande suuline tegemine.

Hindamiskriteeriumid:
- teemakäsituse loogilisus ja terviklikkus,
- iseseisva töö õigeaegne esitamine,
- vormistuse korrektsus ja nõuetele vastavus.

Kursuse kontakt
Kristel Teearu (kristel.teearu@ut.ee)

AVASTA