Ülemiste City
Tartu Ülikool

Sissejuhatus sotsiaalpoliitikasse

Õppeaine läbimisega taotletakse, et õppija saab ülevaate sotsiaalpoliitika aluspõhimõtetest, kujunemisest ning erinevatest poliitilistest huvidest, mis on teoreetiliste lähenemiste ja suundumuste aluseks. Kursuse jooksul omandatakse teadmised sotsiaalkaitse korraldamise põhiküsimuste, erinevate poliitika valdkondade, samuti protsesside ja kontseptsioonide kohta. Õpitakse tundma sotsiaalprobleemide lahendusteid erinevates maades sõltuvalt kultuurilistest, poliitilistest, sotsiaalsetest ja majanduslikest tingimustest ning töötatakse teaduskirjanduse ja andmebaasidega. Kursuse läbimisel oskab õppija analüüsida erinevaid sotsiaalprobleeme ja poliitika valdkondi ning rahvusvahelisi sotsiaalpoliitilisi perspektiive, samuti tõlgendada, esitada ja esitleda sotsiaalpoliitilisi andmeid nii kirjalikult kui suuliselt ning kasutada asjakohast sõnavara ja teabeallikaid. Kursus lõpeb eksamiga.

Loe rohkem TÜ ÕISist,

Mida koolitusel õpid?
Õppija saab ülevaate:
- sotsiaalpoliitika aluspõhimõtetest, kujunemisest ning erinevatest poliitilistest huvidest;
- sotsiaalkaitse korraldamise põhiküsimustest, mudelitest ja vormidest, erinevatest poliitikavaldkondadest;
- erinevatest protsessidest ja kontseptsioonidest;
- analüüsib sotsiaalprobleeme erinevates maades sõltuvalt kultuurilistest, poliitilistest, sotsiaalsetest ja majanduslikest tingimustest.
Maht: 20 h (iseseisev töö 84 h)
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 1 (240€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 05. veebruar
Õppejõud
Anne Rähn (TÜ Pärnu kolledži sotsiaaltöö korralduse nooremlektor)
Toimumiskoht
Pärnu
Toimumisajad

R, 10. veebruar 9:30-15:00
K, 8. Märts 13:30-17:00
R, 10. märts 13:30-15:00
R, 14. aprill 9:30-13:30
R, 12. mai 13:30-17:00 (seminar)

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Iseseisvate tööd:
* Kohustusliku õppematerjali läbitöötamine.
* Essee/analüüs teemal: "Sotsiaalpoliitilised trendid 21. saj Euroopas" (üliõpilase poolt vabalt valitud poliitika valdkonnas, kokkuleppel õppejõuga). Essee koostamiseks valib tudeng ühe sotsiaalpoliitika valdkonna või valdkonna sihtgrupi ning toob välja seal esinevad olulised probleemid ning arengusuunad. Samas tuuakse võrdlusi mõne teise Euroopa riigi sama valdkonnaga. Essee/analüüsi pikkuseks on kuni 3 lk, allikaid 5-6. Vormistamisel lähtutakse kirjalike tööde juhendis toodud nõuetest. Töö esitamise tähtaeg on 28.04. Töö võib koostada meeskonnatööna. Töö laetakse üles Moodlesse. Täpsemad juhised annab õppejõud esimeses loengus.
Koostatud kirjalikust tööst teeb üliõpilane ettekande, mille esitleb viimasel seminaril/loengul.
Lisaks iseseisvale kodutööle osaleb tudeng seminaridel läbiviidavates kirjalikes rühma/seminari-töödes.

Kursus lõpeb eksamiga. Kui kõik arvestusele pääsemise tingimused on täidetud, tuleb üliõpilasel sooritada kirjalik eksam.

Kursuse kontakt
Kristel Teearu (kristel.teearu@ut.ee)

AVASTA