Ülemiste City
Tartu Ülikool

Sotsiaalne ja tööalane rehabilitatsioon

Kursuse eesmärgiks on anda süvendatud teadmised ja oskused töötada sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse sihtrühmaga.

Käsitletakse järgmisi teemasid.
Rehabilitatsiooni tsükkel. Sotsiaalse rehabilitatsiooni sisuline protsess. Kliendi hindamine, tegevuskava koostamine ja teenuse tulemuslikkuse hindamine. CARe metoodika kasutamine rehabilitatsioonis. Tööalase rehabilitatsiooni sisuline protsess. Kliendi hindamine, tegevuskava koostamine ja teenuse tulemuslikkuse hindamine. Rehabilitatsiooniprogrammid. Kvaliteedinõuded teenusele.

Mida koolitusel õpid?
Aine läbimisel üliõpilane
1) tunneb sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni olemust, sihtgruppe ja rakendamist;
2) viib läbi hindamise, analüüsib hindamisprotsessi käigus kogutud teavet, valib ja viib läbi tõenduspõhised sekkumised ning dokumenteerib tulemused;
3) tunneb ja kasutab valdkonnas enamlevinud tõenduspõhiseid metoodikaid.
Maht: 24 h (iseseisev töö 132 h)
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 1 (360€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 05. veebruar 2023
Õppejõud
Ewe Alliksoo (TÜ Pärnu kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse nooremlektor, MA õppekava "Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon" programmijuht)
Toimumiskoht
Pärnu
Toimumisajad

4. märts 9:30-15:00
1. aprill 9:30-15:00
29. aprill 9:30-15:00
27. mai 9:30-15:00

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Eksamile pääsemise eelduseks on üliõpilase osalemine 75% kontaktõppe kohtumistel ning õigeaegselt nõutud kodutöö esitamine (sh nii elektrooniliselt kui suuliselt seminaris).
Kohustusliku kirjanduse läbitöötamine ja diskuteerimine läbitud teemadel seminarides.

Kirjaliku eksami küsimused on erineva osakaaluga ja kokku on võimalik saada 100p.

Kursuse kontakt
Kristel Teearu (kristel.teearu@ut.ee)

AVASTA