Ülemiste City
Ülemiste City Future Forum

Tervishoiuõppejõudude töörahulolu arendamine

Tervishoiuharidus seisab silmitsi haridussektori väljakutsetega nagu töötajate vananemine, ajasurve, digitaliseerimine ja COVID-19 pandeemia. Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis viidi tervishoiuõppejõudude tööheaolu hindamiseks ja arendamiseks läbi tegevusuuring, mis on osa suuremast rahvusvahelisest uuringust. Uurimistöö tulemuste põhjal koostati tööheaolu arengukava, mille peamisteks eesmärkideks püstitati suhtlemise ja ergonoomika parandamine. Tööheaolu edendamiseks on kavandatud erinevaid tegevusi, näiteks seminarid suhtlemisest, töökiusamisest ja ergonoomikast töökohal ja kodukontoris. Tulemused võivad parandada otsuste tegemist ja haridust kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. (Kaasautorid Ülle Ernits, Anneli Vauhkonen, Janne Kommusaar, Marjaliisa Mikiver, Terhi Saaranen)
Maht: 1 h
Koolituskrediidi kohti 5
Tasulisi kohti: 99 (20€)
Keel: eesti keeles
Algus: määramata
Registreerimine: määramata
Õppejõud
Kadri Kööp
Toimumiskoht
Koolitusvideo
Toimumisajad

Koolitusvideo

Õppevorm
Hindamine
Kursuse kontakt
Koolituskrediit (koolituskrediit@eek.ee)

AVASTA