Ülemiste City
Ülemiste City Future Forum

Tuleviku ühistranspordi mudel ja isejuhtivate minibusside roll transpordisüsteemis

Tuleviku transport peab olema keskkonnasõbralik, efektiivne ja vajadusel põhinev. Selleks on vaja põhjalikult muuta ühistranspordi toimimise loogikat, eriti arvestades seda, et tulevikus on oluliseks ühistranspordi vahendiks meil teedel ka isejuhtivad minibussid ja teised mikromobiilsuse vahendid. Ettekanne tutvustab kontseptsiooni ja prototüüplahendust, kuidas siduda erinevaid liikuvuse teenuseid kokku, et oleks tagatud vajadusel põhinev, mugav ja efektiivne liikuvusteenus tuleviku linnades.
Maht: 1 h
Koolituskrediidi kohti 5
Tasulisi kohti: 99 (20€)
Keel: eesti keeles
Algus: 30. september
Registreerimine: määramata
Õppejõud
Raivo Sell
Toimumiskoht
Koolitusvideo
Toimumisajad

Koolitusvideo

Õppevorm
Hindamine
Kursuse kontakt
Koolituskrediit (koolituskrediit@eek.ee)

AVASTA