Ülemiste City
Ülemiste City Future Forum

Andmete sund geomaatikas

Moodsad maamõõdutehnoloogiad nagu droonmõõdistus või laserskaneerimine võimaldavad paari nupuvajutuse abil teha sadu tuhandeid mõõtmisi. Tänu sellele on välitööd muutunud üha kiiremaks ja mugavamaks, aga andmete säilitamisele ja töötlemisele kulub ressurssi senisest palju enam. Kasvanud on vajadus andmete automaatseks töötlemiseks masinõppealgoritmide ja teiste selliste meetodite abil, mis ei eelda inimese vahetut osavõttu. Eesti Maaülikooli Metsa- ja maakorralduse ning metsatööstuse õppetooli geodeesia töörühmas on käimas pilootprojekt metsa tormikahjude automaatseks tuvastamiseks, kasutades drooni fotogramm-meetria abil kogutud andmeid, mida võrdleme ja kõrvutame muude kaugseireandmetega. Kinnisvara- ja maakorralduse töörühmaga koostöös on käimas maahõive tuvastamise metoodikate arendamine.
Maht: 1 h
Koolituskrediidi kohti 5
Tasulisi kohti: 99 (20€)
Keel: eesti keeles
Algus: määramata
Registreerimine: määramata
Õppejõud
Kärt Metsoja
Toimumiskoht
Koolitusvideo
Toimumisajad

Koolitusvideo

Õppevorm
Hindamine
Kursuse kontakt
Koolituskrediit (koolituskrediit@eek.ee)

AVASTA