Ülemiste City
Ülemiste City Future Forum

Küberdomeeni roll rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas

Küberruumi kaitse ja toimepidevus on riikide jaoks aina olulisem küsimus ning selle tagamiseks on riigisisesed strateegiad, rahvusvaheline koostöö ja riikidevahelised ühised arusaamad rahvusvahelise õiguse rollist kübervaldkonnas kasvava tähtsusega. Ühiskondade aina suurem digitaliseerumine tähendab rohkemaid võimalusi riiklikel ja mitteriiklikel tegijatel mõjutustegevusteks nii indiviidi, kogukonna, riigi kui ka rahvusvahelisel tasemel. Ettekandes käsitletaksegi neid teemasid ja tutvustatakse uut interdistsiplinaarset kübervaldkonna mikrokraadiprogrammi, mis annab ülevaate küberruumi kasvavast olulisusest riikide kerksuse säilitamisel, riikidevahelistes suhetes ja rahvusvahelises julgeolekupoliitikas ning rahvusvahelise õiguse kohaldumisest küberruumis.
Maht: 1 h
Koolituskrediidi kohti 5
Tasulisi kohti: 99 (20€)
Keel: eesti keeles
Algus: 30. september
Registreerimine: määramata
Õppejõud
Sander Maripuu
Toimumiskoht
Koolitusvideo
Toimumisajad

Koolitusvideo

Õppevorm
Hindamine
Kursuse kontakt
Koolituskrediit (koolituskrediit@eek.ee)

AVASTA