Ülemiste City
Tartu Ülikool

Panganduse põhiaste

  • Kas tunned huvi rahamaailma vastu?
  • Tahad end pankade, kindlustusettevõtete ja fondide tegevusega kurssi viia?

Testi oma taset: PANGA FUNKTSIOONID

Testi oma taset: FINANTSETTEVÕTTE MAJANDUSTEGEVUS

Testi oma taset: FINANTSTEENUSED

Mida koolitusel õpid?
  • tundma finantsteenuseid ja finantsvahenduse põhimõtteid;
  • analüüsima panga, kindlustusandja ja investeerimisfondi tasuvust, riski ja usaldusväärsust.
Maht: 390 h
Tasulisi kohti: 3 (900€)
Keel: eesti keeles
Algus: 02. veebruar
Registreerimine: 23. jaanuar 2023
Õppejõud
Karin Liikane, Anne Pirn ja Ly Hõbe
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Programm toimub sessioonõppena kaugkoolituse vormis.

Õppejõudude koostatud kolm paberkandjal õpikut (sh mõisted, näited, testid, kordamisküsimused) on iseseisvaks läbitöötamiseks ja kodutöö (kaasuste lahendamise) juhendiks. Programmi jooksul näeme:

  • 2.veebruaril kl 17 infotund-avaaktusel TÜ Tallinna esinduses
  • 13.veebruar-6.märts ja 15-29.mai rühmakonsultatsioonide sessioonidel moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton
  • 3.juunil (või soovi korral juba 11.märtsil) kl 11 lõpueksamil (valikvastustega test, lävend 70%)  Eksami eduka sooritajana saate Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse koos hindelehega (ainepunktid).

Vaata Eesti ainsa pangandusprogrammi toimumisinfot ja liitu SIIT

Õppevorm
Kaugkoolitus (põimõpe)
Hindamine

Eksami eelduseks on kolm arvestatud kaasust. Kui ületad eksamilävendi (ainete kaupa on 70%), saad Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse.

Vaata lõpuaktusi:

Kursuse kontakt
programmijuht Karin Liikane, 737 6606 (karin.liikane@ut.ee)

AVASTA