Ülemiste City
Tartu Ülikool

Majandusõigus I, II

  • Oled ettevõtte juht, raamatupidaja või personalipartner?
  • Soovid hakata väikeettevõtjaks? 

Testi oma taset !

Mida koolitusel õpid?
  • tunned ettevõtluse vorme, lepingu- ja tööõigust;
  • mõistad ja selgitad äriühingu õigustoiminguid.
Info
Maht: 234 tundi
Tasulisi kohti: 3 (444€)
Keel: eesti keeles
Algus: 05. mai
Registreerimine: 25. aprill
Õppejõud
Merle Eamets ja Raja Õnnik
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Programm toimub kaugkoolituse vormis, st õpe põhineb iseseisval tööl ja veebipõhisel koostööl.

Õppejõudude koostatud kaks paberkandjal õpikut (mõisted, näited, testid, kordamisküsimused) on iseseisvaks läbitöötamiseks ja kodutöö (kaasuste lahendamise) juhendiks.

Programmi jooksul näeme:

  • 5.mail kl 18 infotund-avaaktusel TÜ Tallinna esinduses
  • vahemikus 16.-30.mai toimuval kahel rühmakonsultatsioonil moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton
  • 4.juunil kl 11 lõpueksamil (valikvastustega test, lävend 70%)

Rohkem infot ja registreerimine SIIT

Õppevorm
Kaugkoolitus - iseseisev töö kahe erimetoodika järgi koostatud kahe õpikuga, individuaal- ja rühmakonsultatsioonid
Hindamine

Eksami eelduseks on kaks arvestatud kaasust. Kui ületad eksamilävendi (70%), saad Tartu Ülikooli tunnistuse.

Vaata, kuidas lõpetas kaugkoolituse talvine, 79.lend. Veebiaktus 9.detsembril 2021

Kursuse kontakt
programmijuht Karin Liikane, 737 6606 (karin.liikane@ut.ee)

AVASTA