Ülemiste City
Tartu Ülikool

Majandusarvestus III

  • Sind huvitab raamatupidamisarvestus kui eriala?
  • Sul on algteadmised olemas ja soovid tänases majandusruumis paremini orienteeruda?
  • Soovid saada raamatupidaja kutsetunnistust?

Testi oma taset !

Mida koolitusel õpid?
  • koostad raamatupidamise aastaaruande põhiaruandeid;
  • tunned raamatupidamise seadust ja normatiivakte;
  • tunned ettevõtte kuluarvestust ja eelarvestamise meetodeid; 
  • analüüsid ettevõtte finantsaruandeid põhiliste meetodite järgi.
Info
Maht: 156 tundi
Tasulisi kohti: 8 (492€)
Keel: eesti keeles
Algus: 03. veebruar
Registreerimine: 24. jaanuar
Õppejõud
Piret Linnasmägi ja Juta Tikk
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad
  • Nominaalne õppeaeg 12.märtsini 2022.
  • Varaseim eksamivõimalus koos eelmise rühmaga 6.novembril 2021.

Õppeperioodil toimub kaks rühmakonsultatsioonide sessiooni moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton ja/või TÜ Tallinna esinduses.

Rohkem infot ja liitumine SIIT 

Õppevorm
Kaugkoolitus - iseseisev töö erimetoodika järgi koostatud õpikuga, individuaal- ja rühmakonsultatsioonid
Hindamine

Eksami (valikvastustega test) eelduseks on kaks arvestatud kaasust. Kui ületad eksamilävendi (70%), saad Tartu Ülikooli tunnistuse.

Vaata, kuidas lõpetas kaugkoolituse 79.lend. Veebiaktus 9.detsembril 2021

Kursuse kontakt
programmijuht Karin Liikane, 737 6606 (karin.liikane@ut.ee)

AVASTA