Geopoliitika (TÜ)
Kirjeldus:
Käesolev kursus keskendub sellele, kuidas geopoliitilist teadmist on loodud, selle üle vaieldud ja seda ka vastustatud erinevates akadeemilistes või ka igapäevastes kontekstides. Siin arutletakse selle üle, kuidas õpetatud mehed on oma valitsejaid harinud ja mil määral on geopoliitiline mõte mõjutanud riikide välispoliitilist käitumist lihtsast sekkumisest kuni territoriaalsete vallutusteni välja. Kursuse käigus uuritakse erinevate koolkondade pärandit (saksa, anglo-ameerika, prantsuse, ladina-ameerika, vene), nende omavahelist suhestatust ja kontekstuaalsust (ajategur, juhtivate isikute eluloolised detailid, valitsevad rahvuslikud huvid ja ideoloogiad, ruumilised iseärasused), samuti seoseid hegemooniliste taotlustega, mis seadnud eesmärgiks valitseda maailmapoliitikas.
  • Maht 48 tundi
  • Koolituskrediidi kohti 1
  • Tasulisi kohti 5 (300€)
  • Kursus on inglise keeles
  • Algus 29. aprill 2021
  • Registreeruda saab kuni 29. aprill 2021
Kursuse läbinu:
Selle kursuse läbinud tudengid tunnevad geopoliitilise mõtte algeid, teavad põhimõisteid ja teoreetilisi seisukohti, mis seletavad geopoliitika kui teadmistepõhise tööriista kasutamist territoriaalsete laienemiste selgitamisel
suudavad näha seoseid geopoliitilise mõtte ja praktiseeritavate välis- ja julgeolekualaste doktriinide vahel
mõistavad geopoliitika politiseeritust, ehk seda, et pole olemas vaadet ei-kusagilt või et geopoliitika on võimukeskne lähenemisviis
oskavad kriitiliselt dekonstrueerida geopoliitilist diskursust ning näha läbi neid varjatud võimuambitsioone, mis seovad riikide geograafilised arenguväljavaated nende inim- ja materjaalsete ressurssidega.
Õppejõud:
Eiki Berg ( https://www.etis.ee/CV/Eiki_Berg/est)
Toimumiskoht:
Tartu
Toimumisajad:
E 14.15 - 18.00 näd. 31-39
Õppevorm: muu
Hindamine:
eristav Exam gives 100% of the final grade.
Kursuse kontaktisik:
Olga Bogdanova (olga.bogdanova@ut.ee)