Personaliarvestus ja personalidokumendid (EEK)
Kirjeldus:
Õppeaine eesmärgiks on omandada teadmised dokumentide loomise protsessist ja eesmärkidest; personalidokumentide valiku õiguslikest alustest ja põhimõtetest; dokumendisüsteemist ja dokumentide liikidest; personaliregistritest, protokollidest ja aruannetest; personalidokumentide säilitamisest ja arhiveerimisest; organisatsiooni töökorraldust reguleerivate protseduuride rakendamisest ning neid kajastavate dokumentide loomisest (töökorralduse reeglid, tööohutusjuhendid, asjaajamiskord, töötaja käsiraamat jne); tööjõu planeerimise, tööanalüüsi ja töökohtade hindamise dokumenteerimisest; personali hindamisega seotud dokumentidest (atesteerimisjuhend, kompetentsimudelid, arenguvestluste dokumenteerimine); värbamise ja valikuga seotud vormistustest; töötasusüsteemi loomise ja tasustamisega seonduvatest dokumentidest; varalisest vastutusest; töötajate koolitamise ja arendamisega seotud dokumentidest; tööaja korraldusest; puhkustest, puhkuste ajakava koostamisest; haigushüvitistega seotud vormistustest ja asjaajamisest; lähetuskorraldusest, aruannetest; ohutusjuhenditest, esmajuhendamiste vormistamisest; riskianalüüsist, tööõnnetuste dokumenteerimisest; hoiatusest; ATS ja töölepinguseaduse erinevustest; tarkvara kasutamisest praktilises personalitöös ning personalitarkvara võimalustest ja rakendamisest (PERSONA praktikum).
 • Maht 40 tundi
 • Koolituskrediidi kohti 1
 • Tasulisi kohti 5 (320€)
 • Kursus on eesti keeles
 • Algus 06. märts 2021
 • Registreeruda saab kuni 05. märts 2021
Kursuse läbinu:
 • leiab sõltuvalt tööalasest situatsioonist vajaliku info seadusest ning kohaldab seadust õigesti
 • loob organisatsiooni personalipoliitikat toetava personalidokumentide süsteemi
 • teab ja on võimeline järgima seaduse ja organisatsioonisisese töökorraldusega kehtestatud norme, personalitöö häid tavasid ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõtteid töösuhete sõlmimisel, haldamisel ja lõpetamisel
 • teab personalitarkvara rakenduspõhimõtteid ja nõustab tarkvara soetamisel ning kasutamisel
Toimumise aeg ja koht:
06.03 - 18.04.2021 Tartu, Pepleri 6
Õppejõud: Kaidi Neeme ja Karin Kuimet
Loenguajad:
 • 06. märts 2021, 10:00 (4 ak. tundi)
 • 07. märts 2021, 10:00 (4 ak. tundi)
 • 27. märts 2021, 14:00 (4 ak. tundi)
 • 28. märts 2021, 10:00 (4 ak. tundi)
 • 16. aprill 2021, 10:00 (8 ak. tundi)
 • 17. aprill 2021, 10:00 (8 ak. tundi)
 • 18. aprill 2021, 10:00 (4 ak. tundi)
Õppevorm: koolitus
Hindamine:

Aine läbimise tingimuseks on eksami edukas sooritamine.

Täpne info aineprogrammi kohta siit

Kursuse kontaktisik:
Kerttu Hrustaljov (kerttu.hrustaljov@eek.ee)