Ülemiste City
Tartu Ülikool

Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes

Kui ettevõte on Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) mõistes kohustatud isik, siis peab ta kaardistama oma riskid (ehk "haavatavuse" rahapesu kontekstis), määrama riskiisu, koostama riskihinnangu, töötama välja riskide juhtimise metoodika ja kinnitama nende maandamise reeglid.

Ootame osalema kohustatud isikuid: kauplejaid, raamatupidamis- ja nõustamisteenuse osutajaid, kinnisvaravahendajaid, mittetulundusühingute ja sihtasutuste töötajaid, väiksemaid krediidiandjad- ja vahendajaid ja virtuaalvääringu teenuse pakkujaid. 

Analüüsime ettevõtja õigusi ja kohustusi rahapesu tõkestamisel. Millist kahju võib (akumuleeritud) riski realiseerumine ettevõttele tuua? Kuidas see kokkuvõttes mõjutab ettevõtte jätkusuutlikkust ja (tema omanike) mainet? 

Testi oma taset!

Mida koolitusel õpid?
  • mõistma rahapesu riski olemust;
  • hoolsusmeetmeid ja rahapesu tõkestamise nõudeid ettevõttes;
  • koostama ettevõtte riskihinnangut, protseduurireegleid ja sisekontrollieeskirja ning juhtima nende järgi ettevõtte tegevust;
  • tundma järelevalveasutusi ja nende töökorraldust;
  • kuidas toimida rahapesu kahtluse korral.
Maht: 130 h
Tasulisi kohti: 3 (648€)
Keel: eesti keeles
Algus: 07. detsember
Registreerimine: 18. september 2023
Õppejõud
Katri Tomson ja Maarja Lehemets
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Programm toimub sessioonõppena kaugkoolituse vormis.

Õppejõudude koostatud paberkandjal õpik (sh mõisted, näited, testid, kordamisküsimused) on iseseisvaks läbitöötamiseks ja kodutöö (kaasuse lahendamise) juhendiks. Programmi jooksul näeme:

  • 7.dets kl 17 infotund-avaaktusel TÜ Tallinna esinduses
  • 12-29.veebr 2024 rühmakonsultatsioonide sessioonidel moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton
  • 9.märtsil 2024 kl 11 lõpueksamil (valikvastustega test, lävend 70%) 

Eksami eduka sooritajana saate Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse koos hindelehega (ainepunktid).

Loe lisaks ja liitu SIIT

Õppevorm
Kaugkoolitus (põimõpe)
Hindamine

Eksami (valikvastustega test) eelduseks on arvestuse saanud kodutöö (ettevõtte riskihinnang ja protseduurireeglid). Testi lävend on 70% ja selle ületanud saavad Tartu Ülikooli tunnistuse koos hindelehega.

Vaata lõpuaktusi:

Kursuse kontakt
Programmijuht Karin Liikane, 737 6606 (karin.liikane@ut.ee)

AVASTA