Ülemiste City
Tartu Ülikool

Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes

Kui ettevõte on Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) mõistes kohustatud isik, siis peab ta kaardistama oma riskid (ehk "haavatavuse" rahapesu kontekstis), määrama riskiisu, koostama riskihinnangu, töötama välja riskide juhtimise metoodika ja kinnitama nende maandamise reeglid.

Ootame osalema kohustatud isikuid: kauplejaid, raamatupidamis- ja nõustamisteenuse osutajaid, kinnisvaravahendajaid, mittetulundusühingute ja sihtasutuste töötajaid, väiksemaid krediidiandjad- ja vahendajaid ja virtuaalvääringu teenuse pakkujaid. 

Analüüsime ettevõtja õigusi ja kohustusi rahapesu tõkestamisel. Millist kahju võib (akumuleeritud) riski realiseerumine ettevõttele tuua? Kuidas see kokkuvõttes mõjutab ettevõtte jätkusuutlikkust ja (tema omanike) mainet? 

Testi oma taset!

Mida koolitusel õpid?
  • mõistma rahapesu riski olemust;
  • hoolsusmeetmeid ja rahapesu tõkestamise nõudeid ettevõttes;
  • koostama ettevõtte riskihinnangut, protseduurireegleid ja sisekontrollieeskirja ning juhtima nende järgi ettevõtte tegevust;
  • tundma järelevalveasutusi ja nende töökorraldust;
  • kuidas toimida rahapesu kahtluse korral.
Info
Maht: 130 tundi
Tasulisi kohti: 3 (540€)
Keel: eesti keeles
Algus: 05. mai
Registreerimine: 25. aprill
Õppejõud
Katri Tomson ja Maarja Lehemets
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Programm toimub kaugkoolituse vormis, st õpe põhineb iseseisval tööl ja veebipõhisel koostööl.

Õppejõudude koostatud paberkandjal õpik (mõisted, näited, testid, kordamisküsimused) on iseseisvaks läbitöötamiseks ja kodutöö (kaasuste lahendamise) juhendiks.

Programmi jooksul näeme:

  • 5.mail kl 18 infotund-avaaktusel TÜ Tallinna esinduses
  • vahemikus 16.-30.mai toimuval kahel rühmakonsultatsioonil moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton
  • 4.juunil kl 11 lõpueksamil (valikvastustega test, lävend 70%)

Rohkem infot ja liitumine SIIT

Õppevorm
Kaugkoolitus - iseseisev töö õpikuga, individuaal- ja rühmakonsultatsioonid
Hindamine

Eksami (valikvastustega test) eelduseks on arvestuse saanud kodutöö (ettevõtte riskihinnang ja protseduurireeglid). Testi lävend on 70% ja selle ületanud saavad Tartu Ülikooli tunnistuse koos hindelehega.

Vaata, kuidas lõpetas kaugkoolituse talvine, 79.lend. Veebiaktus 9.detsembril 2021

Kursuse kontakt
Programmijuht Karin Liikane, 737 6606 (karin.liikane@ut.ee)
Veel samal teemal 9
Videoloeng
Ülemiste City Future Forum
Biohacking Our Talents: Solutions to Lever ...
Maht
1 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Hannes Sapiens Sjoblad
Keel
Inglise keeles
Videoloeng
Ülemiste City Future Forum
Panel: Data-Driven Solutions for Changing ...
Maht
2 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Luukas Ilves
Keel
Inglise keeles
Videoloeng
Ülemiste City Future Forum
Panel: Green Mindset as a New Reality and ...
Maht
2 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Damiano Cerrone
Keel
Inglise keeles
Videoloeng
Ülemiste City Future Forum
Panel: Health Hacks, Tools & Models - How ...
Maht
2 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Helen Sooväli-Sepping
Keel
Inglise keeles
Videoloeng
Ülemiste City Future Forum
Panel: How to Make the Future Talents Shine?
Maht
2 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Kristjan Lepik
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Videoloeng
Ülemiste City Future Forum
Smart Urban Living - The Best Solution for ...
Maht
1 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Ben Wilson
Keel
Inglise keeles
Videoloeng
Ülemiste City Future Forum
The Future of Innovative Business
Maht
1 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Peter Löfgren
Keel
Inglise keeles
Videoloeng
Ülemiste City Future Forum
What’s the Secret Sauce to Produce Talents?
Maht
1 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Aune Valk
Keel
Inglise keeles
Videoloeng
Ülemiste City Future Forum
Which Business Model Creates a Unicorn?
Maht
1 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Dr Sebastian Pohlmann
Keel
Inglise keeles

AVASTA