Ülemiste City
Tartu Ülikool

Majandusarvestus ja -õigus

 • Oled ettevõtte juht või teed ettevõtluses alles esimesi samme?
 • Alustad raamatupidajana või toimetad personali vallas?
 • Tahad tänapäeva majandusruumis paremini orienteeruda?

Testi oma taset: MAJANDUSARVESTUS

Testi oma taset: MAJANDUSÕIGUS

Mida koolitusel õpid?
 • eristama ja mõtestama majandusarvestuse erinevaid osiseid;
 • koostama ja kasutama raamatupidamise sise-eeskirja ning korraldama esmatasandi raamatupidamisprotsessi;
 • teostama erinevaid raamatupidamiskandeid;
 • arvestama ettevõtte varasid ja kasumit;
 • tundma ja kajastama nõudeid, varusid, põhivara ja kohustisi;
 • selgitama majandustehingute kehtivuse eeldusi sisu ja vorminõuetest lähtuvalt;
 • lepingute sõlmimise ja lepinguliste kohustuste täitmise põhimõtteid;
 • mõistma täitemenetluse, pankrotimenetluse ja saneerimise olemust;
 • äriühingutega seotud registritoiminguid;
 • äriühingu tegevuse maksustamispõhimõtteid ja maksumenetlust;
 • ettevõtete ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja ülemineku õiguslikke aluseid.
Info
Maht: 468 tundi
Tasulisi kohti: 3 (696€)
Keel: eesti keeles
Algus: 03. veebruar
Registreerimine: 24. jaanuar
Õppejõud
Piret Linnasmägi, Merle Eamets ja Raja Õnnik
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad
 • Nominaalne õppeaeg  4.juunini 2022.
 • Varaseim eksamivõimalus (ainete kaupa) koos eelmise rühmaga 12.märtsil.

Õppeperioodil toimub kaks rühmakonsultatsioonide sessiooni moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton ja/või TÜ Tallinna esinduses.

Vaata programmi ja liitu SIIT

Õppevorm
Kaugkoolitus - iseseisev töö nelja erimetoodika järgi koostatud õpikuga, individuaal- ja rühmakonsultatsioonid
Hindamine

Eksami (valikvastustega test) eelduseks on neli arvestuse saanud kodutööd (lahendatud kaasust). Testi lävend on 70% ja selle ületanud saavad Tartu Ülikooli tunnistuse koos hindelehega.

Vaata, kuidas lõpetas kaugkoolituse 79.lend. Veebiaktus 9.detsembril 2021

Kursuse kontakt
programmijuht Karin Liikane, 737 6606 (karin.liikane@ut.ee)
Veel samal teemal 9
Videoloeng
Ülemiste City Future Forum
Biohacking Our Talents: Solutions to Lever ...
Maht
1 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Hannes Sapiens Sjoblad
Keel
Inglise keeles
Videoloeng
Ülemiste City Future Forum
Panel: Data-Driven Solutions for Changing ...
Maht
2 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Luukas Ilves
Keel
Inglise keeles
Videoloeng
Ülemiste City Future Forum
Panel: Green Mindset as a New Reality and ...
Maht
2 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Damiano Cerrone
Keel
Inglise keeles
Videoloeng
Ülemiste City Future Forum
Panel: Health Hacks, Tools & Models - How ...
Maht
2 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Helen Sooväli-Sepping
Keel
Inglise keeles
Videoloeng
Ülemiste City Future Forum
Panel: How to Make the Future Talents Shine?
Maht
2 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Kristjan Lepik
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Videoloeng
Ülemiste City Future Forum
Smart Urban Living - The Best Solution for ...
Maht
1 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Ben Wilson
Keel
Inglise keeles
Videoloeng
Ülemiste City Future Forum
The Future of Innovative Business
Maht
1 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Peter Löfgren
Keel
Inglise keeles
Videoloeng
Ülemiste City Future Forum
What’s the Secret Sauce to Produce Talents?
Maht
1 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Aune Valk
Keel
Inglise keeles
Videoloeng
Ülemiste City Future Forum
Which Business Model Creates a Unicorn?
Maht
1 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Dr Sebastian Pohlmann
Keel
Inglise keeles

AVASTA