Tallinna Ülikool

B2 inglise keel

Teemad:
Igapäevaelu. Söök ja jook, restoranid, suhted. Reisimine ja turism, festivalid ja tavad, meelelahutus. Haridus, õppimine, karjäär. Tervis ja fitness, sport. Keskkond, ilm. Teadus, tehnoloogia. Meedia, kuulsused. Ostlemine ja kaubad, mood

Keelestruktuurid:
Ajad, modaalverbid, määrsõnad, infinitiiv, tingimuslaused, võrdlusastmed, aktiiv ja passiiv, artiklid, kaudne kõne.

Cambridge First ülesanded:
Lugemine, kuulamine, kirjutamine, kõnelemine.

Mida koolitusel õpid?

- saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul ka keerukamatest nüanssidest;
- saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, kus autorid väljendavad kindlaid seisukohti või vaatenurki;
- oskab vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on võimalik;
- saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada;
- oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste endale huvi pakkuvas teemaderingis;
- oskab kirjutada kirja, esseed, aruannet ja referaati, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti;
- oskab kasutada keerukamaid keelestruktuure.

Info
Maht: 50 tundi (iseseisev töö 54 tundi)
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 14 (400€)
Keel: inglise keeles
Algus: 27. september 2021
Registreerimine: 20. september 2021
Õppejõud
Ege Viil
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub esmaspäeviti ja neljapäeviti (27.09.-20.12.2021) kell 16.30-18.00 Tallinn Ülikoolis ruumis S-327.

Õppevorm
Kontaktõpe
Hindamine

Kursuse lõpetamisel väljastatakse TLÜ tunnistus. NB: Tunnistus väljastatakse juhul, kui osaleja on osalenud vähemalt 50% tundidest.

Kursuse kontakt
Kerli Haas (kerli.haas@tlu.ee)
Veel samal teemal 4

EI LEIDNUD HUVIPAKKUVAT KOOLITUST

Kui meie tänases valikus pole huvipakkuvat koolitust, anna meile sellest teada, valik on pidevalt täiendamisel.