Ülemiste City
Tallinna Ülikool

B2 inglise keel

Teemad:
Igapäevaelu. Söök ja jook, restoranid, suhted. Reisimine ja turism, festivalid ja tavad, meelelahutus. Haridus, õppimine, karjäär. Tervis ja fitness, sport. Keskkond, ilm. Teadus, tehnoloogia. Meedia, kuulsused. Ostlemine ja kaubad, mood

Keelestruktuurid:
Ajad, modaalverbid, määrsõnad, infinitiiv, tingimuslaused, võrdlusastmed, aktiiv ja passiiv, artiklid, kaudne kõne.

Cambridge First ülesanded:
Lugemine, kuulamine, kirjutamine, kõnelemine.

Mida koolitusel õpid?

- saad aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul ka keerukamatest nüanssidest;
- saad aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, kus autorid väljendavad kindlaid seisukohti või vaatenurki;
- oskad vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on võimalik;
- saad aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskad oma seisukohti väljendada ja põhjendada;
- oskad kirjutada selgeid ja detailseid tekste endale huvi pakkuvas teemaderingis;
- oskad kirjutada kirja, esseed, aruannet ja referaati, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti;
- oskad kasutada keerukamaid keelestruktuure.

Info
Maht: 50 tundi (iseseisev töö 54 tundi)
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 14 (400€)
Keel: inglise keeles
Algus: 27. september 2021
Registreerimine: 20. september 2021
Õppejõud
Ege Viil
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub esmaspäeviti ja neljapäeviti (27.09.-20.12.2021) kell 16.30-18.00 Tallinn Ülikoolis ruumis S-327.

Õppevorm
Kontaktõpe
Hindamine

Kursuse lõpetamisel väljastatakse TLÜ tunnistus. NB: Tunnistus väljastatakse juhul, kui osaleja on osalenud vähemalt 50% tundidest.

Kursuse kontakt
Kerli Haas (kerli.haas@tlu.ee)
Veel samal teemal 4
Tallinn
Tallinna Ülikool
B2 inglise keel
Maht
50 tundi
Algus
27. september 2021
Õppejõud
Ege Viil
Keel
Inglise keeles
Tallinn
Tallinna Ülikool
C1 inglise keel
Maht
50 tundi
Algus
27. september 2021
Õppejõud
Eha Mängel
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Ülikool
Inglise keele grammatika B2 tasemel
Maht
30 tundi
Algus
05. oktoober 2021
Õppejõud
Aita Taiger
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Veebikoolitus
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Korrektne eesti keel igapäevases keelekasu ...
Maht
20 tundi
Algus
21. oktoober 2021
Õppejõud
Elle Sõrmus, Siret Piirsalu
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA