Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Ettevõtlusõpetaja mikrokraad

Mikrokraadi õppekava toetab üldharidus- või kutsekoolide ettevõtlusõpetaja pädevuste omandamist. Oodatud on kõrgharidusega inimesed, kes mikrokraadi õppekaval täiendavad end nii ettevõtluse, majanduse kui ka ettevõtluspedagoogikaga seotud valdkondades. Õppekavas on lõimitud haridus- kui ühisekonnateaduste instituudi õppejõudude pädevused. Mikrokraadi arendust toetab ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu. Täpsem info siin lingil.

Mida koolitusel õpid?

Mikrokraadiõppe läbimise tulemusel õppija:

  • teab peamisi käsitlusi mikro- ja makroökonoomikast, analüüsib majanduspoliitikat mõjutavaid tegureid, mõistab ettevõtluses toimuvaid protsesse, ettevõtluse rolli ühiskonnas, tunneb ettevõtte rajamisega seotud protseduure, koostab äriplaani ja oskab seda põhjendada;
  • mõistab ettevõtluspedagoogika teoreetilisi aluseid ja teaduspõhise rakendamise võimalusi ettevõtlusõppe kavandamisel üld- ja kutsehariduse ja elukestva õppe kontekstis;
  • rakendab ettevõtlusõppes ettevõtluspedagoogika teoreetilistest alustest, õppekavast ja õppijate iseärasustest lähtuvalt lõimivaid didaktiliselt mõjusaid õppeülesandeid, õppematerjale ja õpiväljundite saavutamist toetavaid otstarbekaid loov- ja arendusprojekte ja tehnoloogilisi vahendeid.

Õppeained:

Mikro- ja makroökonoomika

Õppeaine arendab majanduslikku mõtlemist, süvendades majanduses toimuvate protsesside ja toimemehhanismide mõistmist nii mikro- kui ka makrotasandil. Kursuse lõpetaja oskab kasutada lihtsamaid majandusmudeleid majanduse analüüsimiseks. Kursus toimub sessioonõppena reedeti või laupäeviti alates 04.03.22. Tunniplaaniga saab tutvuda siin lingil.

Ettevõtluse põhikursus

Õppeaine kujundab teadmisi ettevõtlusest, ettevõtluses toimuvatest protsessidest ning ettevõtluse ja ettevõtjate rollist ühiskonnas. Kursuse lõpetanu hoomab ettevõtluskeskkonda ja -poliitikat, oskab esitada ja põhjendada äriplaani ning tunneb ettevõtte rajamisega seotud dokumentatsiooni ja protseduure. Kursus toimub sessioonõppena reedeti või laupäeviti alates 12.03.22. Tunniplaaniga saab tutvuda siin lingil.

Ettevõtluspedagoogika

Kursus kujundab teaduspõhise ja süsteemse arusaama ettevõtluspedagoogikast ja selle rakendamise võimalustest üld-, kutsehariduse ja elukestva õppe kontekstis ning annab oskused ettevõtlusõppe planeerimiseks ja läbiviimiseks ning õppija arengut ja õppimist toetava õpikeskkonna loomiseks. Kursus toimub 2022 sügissemestril. Tunniplaani lisame hiljemalt juulis 2022.

Ettevõtluspedagoogiline praktika

Kursus valmistab osalejad ette ettevõtlusõppe rakendamiseks koostöös ettevõtlusõppe võrgustikuga. Õppija sooritab praktikaülesanded ja koostab digitaalse praktikategevusi ja oma arengut ettevõtlusõpetajana kajastava arengumapi. Kursus toimub 2023 kevadsemestri. Tunniplaani lisame hiljemalt detsembris 2022.

Info
Maht: 234 tundi (iseseisev töö 360 tundi)
Tasulisi kohti: 5 (960€)
Keel: eesti keeles
Algus: 04. märts
Registreerimine: 04. veebruar
Õppejõud
Sirje Rekkor, Reeli Liivik, Indrek Saar, Kristo Krumm, Birgit Peterson
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

04.03.2022 - 18.06.2023

Õppetöö toimub koos vastava aine tasemeõppe üliõpilastega Kutseõpetaja magistritaseme ning Haldus- ja ärikorralduse bakalaureuse taseme õppekavade raames kontaktõppe ja iseseisva tööna.

Õppevorm
Kontaktõpe ja iseseisev õpe
Hindamine

Mikrokraadiõppe läbimise eelduseks on nõuetekohaste iseseisvate- ja praktiliste tööde sooritamine ja osalemine kontaktõppes. Õppe edukalt läbinule väljastatakse Tallinna Ülikooli täiendusõppe tunnistus. Õppe osaliselt läbinule väljastatakse Tallinna Ülikooli tõend.

Kursuse kontakt
Elina Ojamets (elina.ojamets@tlu.ee)
Veel samal teemal 9
Videoloeng
Ülemiste City Future Forum
Biohacking Our Talents: Solutions to Lever ...
Maht
1 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Hannes Sapiens Sjoblad
Keel
Inglise keeles
Videoloeng
Ülemiste City Future Forum
Panel: Data-Driven Solutions for Changing ...
Maht
2 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Luukas Ilves
Keel
Inglise keeles
Videoloeng
Ülemiste City Future Forum
Panel: Green Mindset as a New Reality and ...
Maht
2 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Damiano Cerrone
Keel
Inglise keeles
Videoloeng
Ülemiste City Future Forum
Panel: Health Hacks, Tools & Models - How ...
Maht
2 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Helen Sooväli-Sepping
Keel
Inglise keeles
Videoloeng
Ülemiste City Future Forum
Panel: How to Make the Future Talents Shine?
Maht
2 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Kristjan Lepik
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Videoloeng
Ülemiste City Future Forum
Smart Urban Living - The Best Solution for ...
Maht
1 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Ben Wilson
Keel
Inglise keeles
Videoloeng
Ülemiste City Future Forum
The Future of Innovative Business
Maht
1 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Peter Löfgren
Keel
Inglise keeles
Videoloeng
Ülemiste City Future Forum
What’s the Secret Sauce to Produce Talents?
Maht
1 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Aune Valk
Keel
Inglise keeles
Videoloeng
Ülemiste City Future Forum
Which Business Model Creates a Unicorn?
Maht
1 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Dr Sebastian Pohlmann
Keel
Inglise keeles

AVASTA