Ülemiste City
Tallinna Ülikool

C1 inglise keel

kursuse eesmärgiks on keeleoskuse tõstmine ja ettevalmistus Cambridge English: Advanced eksami sooritamiseks.

Mida koolitusel õpid?

- saab aru pikematest tekstidest isegi siis kui see pole selgelt liigendatud ja seosed on esitatud kaudselt või vihjamisi;
- saab aru pikkadest ja keerulistest tekstidest, nii olustikulistest kui ka kirjanduslikest, erialastest artiklitest ja pikematest tehnilistest juhenditest;
- oskab end mõistetavaks teha ladusalt ja spontaanselt, käsutades keelt paindlikult ja tulemuslikult nii ühiskondlikel kui ka tööalastel eesmärkidel;
- oskab keerulisi teemasid täpselt ja üksikasjalikult kirjeldada, välja tuua alateemad ja olulisemad punktid ning teha kokkuvõtet;
- oskab ennast väljendada selges, hästi liigendatud tekstis, avaldades oma arvamust vajaliku põhjalikkusega;
- oskab kirjutada kirja, esseed või aruannet keerukal teemal ja esile tõsta olulisemat;
- oskab lugejast lähtuvalt kohandada oma stiili.

Rohkem infot SIIN.

Maht: 50 h (iseseisev töö 54 h)
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 14 (425€)
Keel: inglise keeles
Algus: 14. veebruar
Registreerimine: 07. veebruar
Õppejõud
Eha Mängel (Lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi, inglise ja saksa keele õpetaja erialal. Õpetanud inglise keelt üle 30 aastat ja seda põhiliselt ülikoolides ja rakenduslikes kõrgkoolides)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub esmaspäeviti ja kolmapäeviti (14.02.-09.05.2022) kell 16:30-18.00 Tallinna Ülikoolis ruumis S-327.

Õppevorm
Kontaktõpe
Hindamine

Koolituse läbimisel täismahus (50 auditoorset lähiõppe tundi + 54 tundi iseseisvat tööd, sh ettevalmistus auditoorseteks keeletundideks, ettevalmistus testideks, ettevalmistus proovieksamiks). väljastatakse Tallinna Ülikooli tunnistus.

Kursuse kontakt
Kerli Haas (kerli.haas@tlu.ee)
Veel samal teemal 6
Tartu
Tartu Ülikool
Baltisaksa kultuuripärand
Maht
18 EAP - 234 auditoorset + 234 iseseisva töö h
Algus
05. september 2022
Õppejõud
Aigi Heero, Maris Saagpakk, Ulrike Plath, Ree . . .
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Tartu
Tartu Ülikool
Islam täna: kultuurist konfliktideni
Maht
12 EAP - 64 auditoorset + 248 iseseisva töö h
Algus
05. september 2022
Õppejõud
Elo Süld ja Helen Haas
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Tartu
Tartu Ülikool
Keeletoimetamine
Maht
21 EAP - 128 auditoorset + 418 iseseisva töö h
Algus
29. august 2022
Õppejõud
Ann Siiman, Kadri Koreinik, Katrin Kern, Pire . . .
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Tartu
Tartu Ülikool
Muuseumid ja tulevikupärand
Maht
15 EAP - 64 auditoorset + 32 praktika + 294 iseseisva töö h
Algus
29. august 2022
Õppejõud
Kurmo Konsa, Kadri Asmer
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Tartu
Tartu Ülikool
Tänapäeva kultuurikorraldaja
Maht
15 EAP - 80 auditoorset + 310 iseseisva töö h
Algus
01. september 2022
Õppejõud
Jana Reidla, Marko Lõhmus jt
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Tartu
Tartu Ülikool
Usundid kultuuri- ja mõtteloos
Maht
12 EAP - 64 auditoorset + 248 iseseisva töö h
Algus
05. september 2022
Õppejõud
Erki Lind, Ain Riistan jt
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA