Ülemiste City
Tallinna Ülikool

B1 inglise keel

Kursuse eesmärgiks on keeleoskuse tõstmine ja ettevalmistus Cambridge English: Preliminary eksamiks.

Mida koolitusel õpid?

Kursuse läbinud osaleja:

- saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg jne.;
- saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, kui need käsitlevad päevateemasid või huvipakkuvaid teemasid;
- saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või tööga seotud sõnadest;
- saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades;
- saab enamasti keelega hakkama maal, kus see on käsutusel;
- oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused;
- oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi;
- oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane;
- oskab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid;
- oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või huvi pakkuval teemal;
- oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.

Rohkem infot SIIN

Info
Maht: 60 tundi (iseseisev töö 64 tundi)
Tasulisi kohti: 15 (510€)
Keel: inglise keeles
Algus: 14. veebruar
Registreerimine: 07. veebruar
Õppejõud
Aita Taiger (pikaajaline õpetamiskogemus ülikoolis)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub esmaspäeviti ja neljapäeviti (14.02.-12.05.2022) kell 16.30-18.30 Tallinna Ülikoolis, ruumis S-327.

Õppevorm
Kontaktõpe
Hindamine

Koolituse läbimisel täismahus (60 auditoorset lähiõppe tundi + 64 tundi iseseisvat tööd, sh ettevalmistus auditoorseteks keeletundideks, ettevalmistus testideks, ettevalmistus proovieksamiks). väljastatakse Tallinna Ülikooli tunnistus.

Kursuse kontakt
Kerli Haas (kerli.haas@tlu.ee)

AVASTA