Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Õiguspsühholoogia

Ülevaade õiguspsühholoogia põhimõistetest ja käsitlustest. Mälu funktsioneerimise põhimõtted õiguspsühholoogia kontekstis. Tunnistajate, kannatanute ja kahtlustatavate ülekuulamine ja info kogumine. Ebasiira kommunikatsiooni märgid, riskihindamise temaatika, kohtupsühholoogia ja –psühhiaatria ekspertiisidega seonduv.

Mida koolitusel õpid?

Õppekava läbinu tunneb õiguspsühholoogia põhimõisteid ja käsitlusi; teab mälu funktsioneerimisest ja erinevatest küsitlemistehnikatest, ebasiirale kommunikatsioonile osutavatest märkidest; teab, kuidas tuntakse ära nägusid ja tuvastatakse inimesi; teab riskihindamisest ning kohtupsühholoogia ja –psühhiaatria ekspertiisidest; rakendab omandatud esmaseid teadmisi.

Õppekava ja -ained:

Info
Maht: 96 tundi (iseseisev töö 216 tundi)
Tasulisi kohti: 5 (965€)
Keel: eesti keeles
Algus: 10. veebruar
Registreerimine: 01. veebruar
Õppejõud
Kristjan Kask, Annegrete Palu, Mari-Liis Tohvelmann, Aleksander Pulver, Mari-Liis Mägi, Valeri Murnikov , Kai Teeäär, Anne Kleinberg
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

 - 10.00 - 17.15 Tallinna Ülikoolis, Narva mnt 25
Tutvu täpsemalt ajakavaga SIIN.

Õppevorm
koolitus
Hindamine

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument on Tallinna Ülikooli tunnistus. Eelduseks on aktiivne osalemine teemakohastes loengutes, seminarides, rühmatöödes, juhtumite praktiliste lahenduste aruteludes jne. Koolitusel tähtsustatakse interaktiivset õpet ja õppematerjalide läbitöötamist.

Kursuse kontakt
Katrin Soidra-Zujev (katrin.soidra-zujev@tlu.ee)

AVASTA