Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Hispaania keel A1.1

Keeleoskuse tõstmine vastavalt A1 taseme nõuetele. Teemad: Hispaania keele tähestik. Enese ja teiste tutvustamine. Tervitamine ja jumalaga jätmine. Numbrid ja aeg. Minu pere ja sõbrad. Harjumused ja hobid. Minu kodu. Hispaania köök. Orienteerumine linnas. Kokkusaamised. Poodlemine. Arsti juures. Puhkuseplaanid.

Mida koolitusel õpid?

Kursuse läbinud osaleja:

  • Saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt;
  • oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt, vajadusel öeldut kordab või ümber sõnastab ning aitab;
  • oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata;
  • oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti puhkuse-tervitustega) ning täita formulare (näiteks hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/ kodakondsust).
Info
Maht: 50 tundi (iseseisev töö 54 tundi)
Tasulisi kohti: 15 (425€)
Keel: inglise keeles
Algus: 14. veebruar
Registreerimine: 07. veebruar
Õppejõud
Adrian Vallecillo Graziatti
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub esmaspäeviti ja kolmapäeviti (14.02.-09.05.2022) kell 18.00-19.30 Tallinna Ülikoolis, ruum S-327.

Õppevorm
Kontaktõpe
Hindamine

Koolituse läbimisel täismahus (50 auditoorset lähiõppe tundi + 54 tundi iseseisvat tööd, sh ettevalmistus auditoorseteks keeletundideks). väljastatakse Tallinna Ülikooli tunnistus.

Kursuse kontakt
Kerli Haas (kerli.haas@tlu.ee)

AVASTA