Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Vestlus inglise keeles B2 tasemel

Sõnavara laiendamine, suulise eneseväljendusoskuse ja ettekande esitamise oskuse arendamine Euroopa keelemapis määratletud B2 tasemel.

Mida koolitusel õpid?

Kursuse läbinud osaleja:

- saab aru inglisekeelsetest pikkadest kõnedest ja ettekannetest, ka keerukamatest nüanssidest;
- oskab vestelda spontaanselt ja ladusalt, ka inglise keelt emakeelena kõnelevate inimestega;
- saab aktiivselt osaleda aruteludes eri teemadel, oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada;
- oskab kasutada keerukamaid keelestruktuure, pidada kõnet ja teha ettekannet.

Info
Maht: 30 tundi (iseseisev töö 34 tundi)
Tasulisi kohti: 15 (240€)
Keel: inglise keeles
Algus: 07. märts
Registreerimine: 28. veebruar
Õppejõud
Johanna Taiger (Õpetamiskogemus koolis ja ülikoolis)
Toimumiskoht
Toimumisajad

Esmaspäeviti ja kolmapäeviti 16:30-18:00, kursus toimub e-õppena (zoomis). Kursus avatakse, kui registreerunud osalejaid on vähemalt 4.

Õppevorm
E-õpe
Hindamine

Koolituse läbimisel täismahus (30 kontakttundi + 34 tundi iseseisvat tööd, sh ettevalmistus kontakttundideks). väljastatakse Tallinna Ülikooli tõend.

Kursuse kontakt
Kerli Haas (kerli.haas@tlu.ee)

AVASTA