Ülemiste City
Tallinna Majanduskool

Tabelarvutusprogramm MS Excel raamatupidajale ja finantsistile

Õppe sisu:
• Tabelite loomine, vormindamine ja kasutamine,
• Valemite koostamine ja funktsioonide kasutamine, viitamine,
• Finantsfunktsioonide kasutamine,
• Analüüsivahendid: filtreerimine, sorteerimine,
• Liigendtabelite koostamine, kasutamine,
• Mõjuanalüüs, sihiotsing ja stsenaariumite haldamine,
• Diagrammide koostamine, andmete visualiseerimine,
• Näidikutelaua koostamine.

Mida koolitusel õpid?

Koolituse lõpuks õppija:
• sisestab andmeid ja liigub lahtrite ja töölehtede vahel;
• koostab ja kujundab tabeleid, kasutades seda hõlbustavaid võimalusi MS Excelis;
• teeb vajalikke väljatrükke, määrata printimisala;
• tunneb andmetüüpe ja oskab neid vastavalt vajadusele muuta;
• kasutab arvutamiseks erinevaid funktsioone sh. finantsfunktsioone laenumaksete ja intresside arvutamiseks;
• analüüsib suuri tabeleid, koostades neist vajalikke väljavõtteid ja liigendtabeleid (Pivot Table);
• analüüsib andmeid, visualiseerides neid diagrammide ja tingimusliku kujunduse abil;
• koostab algandmete alusel arvutatud näidikute laua (Dashboard);
• koostab (eelarve-)mudeleid, kasutades viidetega seotud algandmeid ja nende põhjal tehtavaid arvutusi;
• leiab planeerimisprobleemidele optimaalsed lahendused, teostades sihiotsingut (Goal Seek) ja lisandprogrammi Solver;
• koostab (eelarve-)mudelitele mõjuanalüüsi (Data Table).

Maht: 40 h (iseseisev töö 8 h)
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 09. jaanuar
Registreerimine: 16. detsember
Õppejõud
Märt Murd (info)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

kursus toimub esmaspäeviti 09.01.-20.03.2023. kell 17.15.-20.30

Registreerumine kursusele

Õppevorm
Kontaktõpe
Hindamine

Nõutav on osavõtt vähemalt 70% kontakttundidest ning kõikide praktiliste ülesannete sooritamine.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse kirjaliku arvestustööga. Arvestustöö loetakse sooritatuks kui koolituse läbinu:
• koostab ja redigeerib nõutud arvutusvalemid, milles rakendab õigesti funktsioone, sh. finantsfunktsioone;
• sorteerib ja filtreerib välja vajalikud andmed;
• teeb andmetest kokkuvõtte liigendtabeli abil;
• koostab kokkuvõtte kohta diagrammi;
• lahendab lihtsama planeerimisülesande Exceli planeerimisvahendi abil;

Kirjalik arvestustöö tuleb sooritada vähemalt 65%-lisele tulemusele.

Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse.

Kursuse kontakt
Tiina Agukas (tiina@tmk.edu.ee)
Veel samal teemal 9
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Arvutigraafika ja animatsioon
Maht
36 h
Algus
12. jaanuar 2023
Õppejõud
Tuuli Lepik
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Arvutigraafika ja animatsioon
Maht
36 h
Algus
13. jaanuar 2023
Õppejõud
Tuuli Lepik
Keel
Eesti keeles
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
koordineerija Regina Erlenheim
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
Coordinator Regina Erlenheim
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Excel edasijõudnutele
Maht
32 h
Algus
11. jaanuar 2023
Õppejõud
Jaan Olt
Keel
Eesti keeles
Narva
Tartu Ülikool
Tarkvara kvaliteedikontrolli spetsialist
Maht
17 EAP (448 h auditoorset õpet) h
Algus
01. veebruar 2023
Õppejõud
Chen-Wan Lin, PhD; Daria Chukhlebova, MA; Fai . . .
Keel
Inglise keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Narva
Tartu Ülikool
Tarkvaraarenduse alused ja tarkvaraprojekt ...
Maht
24 EAP (96 auditoorset õpet, 156 h praktikat, 372 iseseisva töö tundi) h
Algus
01. veebruar 2023
Õppejõud
Larissa Merkulova, MA; Andre Sääsk, BA; Maria . . .
Keel
Eesti ja inglise keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Haapsalu
Tallinna Ülikool
Toodete ja nende pakendite kavandamine ja ...
Maht
26 h
Algus
22. veebruar 2023
Õppejõud
Gina Metssalu
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Курсы Excel для продвинутых пользователей
Maht
256 h
Algus
13. veebruar 2023
Õppejõud
Svetlana Trofimova
Keel
Vene keeles

AVASTA