Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Hääleseade individuaaltunnid

Eesmärk on arendada loomingulist väljendusoskust laulmise kaudu, saada võimalus saavutada muusikaline eneseteostus, oskus oma häält kasutada.

Teemad:

  • Musitseerimine individuaalse lähenemise kaudu vastavalt vajadusele ja tasemele (algaja/ edasijõudnu).
  • Hääleseade ja hääle teraapia.
  • Laulude õppimine ja vokaaltehnika arendamine
Mida koolitusel õpid?

Koolituse lõpuks on õppija täitnud õpetajaga püstitatud individuaalsed eesmärgid, mis sõltuvad tema oskustest ja teadmistest õppima asumise alguses.

Info
Maht: 16 tundi (iseseisev töö 12 tundi)
Tasulisi kohti: 3 (560€)
Keel: eesti keeles
Algus: 07. veebruar
Registreerimine: 02. veebruar
Õppejõud
Eda Zahharova, MA laulueriala, EMTA
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub esmaspäeviti, kell 15-19.00 perioodil  - , täpne individuaaltunni aeg 45 minutit nädalas lepitakse kokku juhendajaga.

Õppevorm
individuaalkoolitus
Hindamine

Õpe toimub individuaaltundides vastavalt õppija soovidele. Õpetajaga püstitatakse individuaalsed eesmärgid, mis sõltuvad õppija oskustest ja teadmistest õppima asumise alguses. Kursuse lõpus väljastatakse tõend.

Kursuse kontakt
Katrin Sigijane (katrin.sigijane@tlu.ee)

AVASTA