Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Kooliinformaatika

Tallinna Ülikool pakub võimalust omandada teadmised, oskused ja hoiakud uue põhikooli ja gümnaasiumi informaatika ainekava ellu rakendamiseks. Eelduseks on magistritasemel haridus, sh läbitud õpetaja kutseõpingud.

Eesmärk on omandada teadmised, oskused ja hoiakud uue põhikooli ja gümnaasiumi informaatika ainekava ellu rakendamiseks. 

Mida koolitusel õpid?

Kursuse läbimisel osaleja:

  • tunneb informaatika eriala- ja didaktikaalaseid põhimõisteid, -teooriaid ja uurimismeetodeid, seostab neid õppetegevuse eri aspektidega;
  • kavandab ja viib läbi didaktiliselt põhjendatud informaatika ainetunde, kasutades informaatika õpetamise ja õpitulemuste hindamise erinevaid meetodeid;
  • koostab õppedisaini põhimõtetest lähtudes interaktiivseid informaatika õppematerjale, õppevideoid ja teste, avaldab need digiõppevara repositooriumis; teab programmeerimise õppimise eri keskkondi, nende võimalusi ja erinevusi;
  • omab ülevaadet kaasaegsetest disaini- ja arendusprotsessidest, oskab neid rakendada informaatika õpetamisel põhikoolis ja gümnaasiumis.
Info
Maht: 144 tundi
Tasulisi kohti: 5 (720€)
Keel: eesti keeles
Algus: 07. veebruar
Registreerimine: 17. jaanuar
Õppejõud
Vladimir Tomberg, Inga Petuhhov, Mart Laanpere (Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi õppejõud)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Täpsema info saamiseks võta ühendust: marge.korvits@tlu.ee.

Õppevorm
sessioonõpe, sh e-õpe
Hindamine

Lõpetamistingimuseks on kõikide õppeainete edukas sooritamine. Lõpetamisel väljastatav dokument Tallinna Ülikooli tunnistus mikrokraadi omandamise kohta.

Kursuse kontakt
Marge Kõrvits (marge.korvits@tlu.ee)
Veel samal teemal 2
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
koordineerija Regina Erlenheim
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 tundi
Algus
määramata
Õppejõud
Coordinator Regina Erlenheim
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA