Ülemiste City
Tartu Ülikool

Omakultuuriakadeemia

Omakultuuriakadeemia tutvustab ja arendab eesti kultuurimõtet, keskendudes kultuurikandja tähenduslikule suhtele oma vahetu keskkonnaga. Kursus toimub avalike loengute vormis. Igal kohtumisel on erinev esineja. Omakultuuriakadeemia vaatleb erinevaid võimalusi pärimuse ja traditsiooniga suhestumiseks. Loengusarja raames tutvustavad oma "pärimuskogemust" nii erinevate loomevaldkondade esindajad kui ka pärimuskultuuri temaatikaga tegelevad akadeemilised uurijad.

Mida koolitusel õpid?

Koolituse läbinud õppijal on tõusnud teadlikkus omakultuurist ning TÜ VKA ja Eesti Pärimusmuusika Keskuse pürgimustest omakultuuri edendamisel.

Lisainfo siin

Info
Maht: 26 tundi (iseseisev töö 14 tundi)
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 5 (40€)
Keel: eesti keeles
Algus: 08. veebruar
Registreerimine: 07. veebruar
Õppejõud
Marko Veisson (info)
Toimumiskoht
Toimumisajad

8.02-22.05.2022 Viljandis.

Õppevorm
sessioonõpe, kontaktõpe
Hindamine

Eristamata hindamine. Arvestuse sooritamiseks on vajalik osalemine loengutel ja kollokviumil. Osalemine 5 loengul 6-st.

Kursuse kontakt
Tiia Kampus (tiia.kampus@ut.ee)

AVASTA