Ülemiste City
Tartu Ülikool

Soome keel algajatele I

soome keele grammatika:
- ülevaade käänamisest
- verbi pööramine olevikus
- isikulised ja näitavad asesõnad
- küsisõnad teemad:
- enese ja teiste tutvustamine
- ajaväljendid
- igapäevased tegevused
- elukoht
- kohvikus

Mida koolitusel õpid?

Kursuse läbinu
- omab algteadmisi soome keele grammatikast (käänded ja pööramine olevikus);
- tutvustab ennast ja teisi soome keeles;
- kasutab igapäevaseid väljendeid;
- esitab lihtsaid küsimusi ja vastab neile;
- saab aru lihtsamatest soomekeelsetest tekstidest.
Kursuse läbinud õppija on saavutanud keeltaseme A.1.

Info
Maht: 52 tundi (iseseisev töö 52 tundi)
Tasulisi kohti: 6 (114€)
Keel: eesti keeles
Algus: 21. veebruar
Registreerimine: 21. veebruar
Õppejõud
Margit Kuusk (Erialane haridus: 1984–89 Tartu Ülikool, eesti filoloogia, 1998 MA Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi soome keele ja kultuuri assistent. Täienduskoolituste läbiviija aastast 1998. "Suomi selväksi" soome keele õpiku ja töövihikute autor.)
Toimumiskoht
Veebikoolitus
Toimumisajad

TÜ Moodle'i keskkonnas vastavalt tegevuskavale. Kursus on jagatud 9 nädalaks. Igal nädalal on oma grammatikateema ja tekstid ning nendega seotud harjutused. Tekstide juures on ka audiofailid. Igal nädalal tuleb sooritada ettenähtud kohustuslikud ülesanded. Need on kas grammatikatestid (testi) või kirjaliku teksti loomise ülesanded (vastaa kysymyksiin), või kohustuslikud foorumipostitused (lähetä foorumiin).

Õppevorm
Veebipõhine
Hindamine

Täiendusõppe tunnistus kursuse läbinutele.

Kursuse läbimiseks peab igal nädalal sooritama ettenähtud testid ja teised kontrolliülesanded (vastaa kysymyksiin, lähetä foorumiin). Kursuse lõpus tuleb sooritada kogu kursuse materjali peale lõputest. Kursus on sooritatud, kui kõik kontrollitavad tegevused on arvestatud, st kõigi ülesannete eest on saadud vähemalt 6 punkti.

Kursuse kontakt
Esta Pilt (Esta.pilt@ut.ee)

AVASTA