Ülemiste City
Tartu Ülikool

Poliitikafilosoofia

Käsitletavad teemad:
1. Mis on poliitikafilosoofia? 
2. Kuidas põhjendada riiki?
3. Kes peaks valitsema? Demokraatia küsimus.
4. Kuidas mõista vabadust?
5. Kuidas jaotada hüvesid? Õigluse küsimus.
6. Kas soorollid on sotsiaalselt konstrueeritud? Sooprobleem.

Mida koolitusel õpid?

Koolituse lõpetanu:
1) Omab süsteemset ülevaadet sotsiaalpoliitilise filosoofia probleemidest, mõtlejatest ja kesksest mõistestikust
2) Oskab analüüsida käsitletud probleeme ning seostada neid kaasaegsete ühiskondlike probleemide ning nähtustega
3) Oskab kirjutada essee analüüsides kindlalt piiritletud probleemi/küsimust ning argumenteerides isikliku seisukoha poolt.

Lisainfo siin

Info
Maht: 156 tundi (iseseisev töö 136 tundi)
Koolituskrediidi kohti 2
Tasulisi kohti: 3 (270€)
Keel: eesti keeles
Algus: 07. veebruar
Registreerimine: 21. veebruar
Õppejõud
kadri Simm (info)
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

07.02.-08.05.2022

Õppevorm
päevaõpe, osaliselt veebipõhine
Hindamine

Osavõtt seminaridest ning Moodle kodused tööd arvestatud (iseseisev töö õpikuga). Seminarist puudumise korral (maks. 2 korda) tuleb õppejõule esitada kokkuvõte puudutud seminaritunnil käsitletud tekstist. Eristav hindamine.

Kursuse kontakt
Ruth Jürjo (ruth.jurjo@ut.ee)

AVASTA