Ülemiste City
Tartu Ülikool

Vaimse tervise filosoofia

Õppeaine tutvustab vaimse tervise filosoofia põhiteemasid ja -tekste ning võimalusi, kuidas filosoofia saab panustada vaimse tervise ning psühhiaatria rakendusvaldkonna aruteludesse. Kursus arendab osalejate võimet potentsiaalselt tundlike teemade üle kriitiliselt mõelda ning konstruktiivselt arutleda. Vaimse tervise teemad pakuvad rikkalikke võimalusi filosoofisteks aruteludeks, kuid neil teemadel on ka sügav praktiline mõju nii ühiskonnale kui üksikisikutele ning nende käsitlemisel tuleb olla hoolikas ning peenetundeline. Õppeaine raames vaadeldakse vaimse tervisega seotud filosoofilisi küsimusi ning nende tähendust tegelikus elus. Loeme võtmetekste, mis käsitlevad järgmisi teemasid: arusaamad vaimuhaigustest ja vaimsetest häiretest; eetika ja psühhiaatria suhe; vaimne tervis, teadmine ja ratsionaalsus; pettekujutelmad; psühhiaatria ja episteemiline ebaõiglus. Kursuse toimumist toetab Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA, finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Mida koolitusel õpid?

Kursuse läbinud:
1. on tuttavad vaimse tervise filosoofia võtmeteemade ja -mõistetega,
2. mõistavad, kuidas filosoofia teoreetilist pagasit on võimalik rakendada psühhiaatria ning vaimse tervise valdkondade praktilistele probleemide lahendamisel,
3. oskavad kursuse raames käsitletud teemade üle kriitiliselt mõelda ning suudavad omandatud teadmisi rakendada ka väljaspool akadeemilist diskussiooni tekkivatele vaimse tervise küsimustele,
4. on võimelised osalema konstruktiivses arutelus tundlikel teemadel ning nende üle väitlema.

Lisainfo siin

Info
Maht: 156 tundi (iseseisev töö 130 tundi)
Koolituskrediidi kohti 2
Tasulisi kohti: 3 (390€)
Keel: inglise keeles
Algus: 07. märts
Registreerimine: 28. veebruar
Õppejõud
Simon Reginald Barker (info)
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

07.03-05.06.2022

Õppevorm
osaliselt veebipõhine
Hindamine

Esseede kirjutamine. Eristav hindamine.

Kursuse kontakt
Ruth Jürjo (ruth.jurjo@ut.ee)

AVASTA